Οκτώβριος

Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Εὐαγγελιστής (18 Οκτωβρίου)

AgiosLoukas_Evagelistis10αταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν γιατρός στό ἐπάγγελμα, ὅμως γνώριζε πολύ καλά τή ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σέ αὐτόν ἀποδίδονται οἱ πρῶτες εἰκόνες τῆς Θεοτόκου μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό βρέφος στήν ἀγκαλιά της, καθώς καί αὐτές τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
Στήν χριστιανική πίστη κατηχήθηκε ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ἔκτοτε ἀφοσιώθηκε στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Περιόδευσε στή Δαλματία, Ἰταλία, Βοιωτία κ.ἄ.
Συνέγραψε τό τρίτο κατά σειρά Εὐαγγέλιο τῆς Καινῆς Διαθήκης, καθώς καί τίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἀναπαύθηκε εἰρηνικά σέ ἡλικία 80 ἐτῶν.
Ἀργότερα ὁ γιός τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ Κωνστάντιος διέταξε νά μεταφερθεῖ τό λείψανο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Κωνσταντινούπολη καί νά τοποθετηθεῖ κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ἱ. Ν. τῶν Ἀγ. Ἀποστόλων, μαζί μέ τά λείψανα τῶν Ἀποστόλων Ἀνδρέου καί Τιμοθέου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἀκέστωρ σοφώτατος, ἱερομύστα Λουκᾶ, ζωγράφος πανάριστος, τῆς Θεοτόκου Μητρός, ἐδείχθης Ἀπόστολε· ἔγραψας μάκαρ λόγους, διά Πνεύματος θείου· ἔδωκας ἐννοῆσαι, συγκατάβασιν ἄκραν, Χριστοῦ τῆς παρουσίας· διό πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Κοvτάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμεροv.
Μαθητής γενόμενος τοῦ Θεοῦ Λόγου, σύν τῷ Παύλῳ ἅπασαν, ἐφωταγώγησας τήv γῆν, καί τήν ἀχλύν ἀπεδίωξας, τό θεῖον γράψας, Χριστοῦ Εὐαγγέλιον.

Μεγαλυνάριον.
Μακαρίζομέν σου τήν δεξιάν, Λουκᾶ θεηγόρε, δι’ ἧς ἔχομεν οἱ πιστοί, τάς τοῦ Θεοῦ Λόγου, διττάς ἁγίας πλάκας, καί τήν σεπτήν Εἰκόνα, τῆς Θεομήτορος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 34 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5105707

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search