Οκτώβριος

Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς, Δαμιανός, Λεόντιος, Ἄνθιμος καὶ Εὐπρέπιος οἱ Ἀνάργυροι καὶ οἱ σὺν αυτῶν 15 Ἀνάργυροι (17 Οκτωβρίου)

AgioiKosmas_Damianos7ταν μεταξύ τους κατά σάρκα, ἀλλά καί κατά πνεῦμα ἀδέλφια ἀπό τήν Ἀραβία. Εὐσεβεῖς καί οἱ πέντε, ἀπό τόν αὐτό ἐμπνεόμενοι θεῖο ζῆλο καί ἀπό τά αὐτά κινούμενοι φιλάνθρωπα αἰσθήματα, ὄχι μόνο πολλές ἀγαθοεργίες εἶχαν ἐπιτελέσει μέ τήν ἰατρική τους τέχνη, ἀλλά καί πολλούς εἶχαν ἑλκύσει στή χριστιανική πίστη.
Καταγγέλθηκαν γι’ αὐτό καί συνελήφθησαν μαζί μέ ἄλλους δεκαπέντε ακόμα Ἀναργύρους, κατά τόν ἐπί Διοκλητιανού διωγμό στή Λυκία ἀπό τόν ἡγεμόνα ἐν Αἰγαίς Λυσία.
Μετά ἀπό πολλά βασανιστήρια, ὅλοι ὑπέστησαν τόν διά ἀποκεφαλισμοῦ θάνατο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τήν τῶν ἰάσεων, χάριν πλουτήσαντες, πάθη δυσίατα, ταχέως παύετε, καί χορηγεῖτε δωρεάν, Ἀνάργυροι τάς ἰάσεις· φάρμακα γάρ νέμοντες, ἀληθῶς τά σωτήρια, ῥῶσίν τε καί λύτρωσιν, τοῖς νοσοῦσι βρεβεύετε, κουφίζοντες τούς πίστει βοῶντας· χαῖρε εἰκάς τῶν Ἀναργύρων.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς ἰατῆρες παθημάτων ἑτοιμότατοι
Καί τῶν ἐν νόσοις συμπαθέστατοι ἀκέστορες,
Εἰκοσάριθμε χορεία τῶν Ἀναργύρων,
Ἀπό πάσης ἀσθενείας καί κακώσεως
Ἀσινεῖς τε καί ἀτρώτους διασώζετε
Τούς κραυγάζοντας, χαίρετε θεῖοι Ἀνάργυροι.

Μεγαλυνάριον.
Χάριν δεδεγμένοι παρά Θεοῦ, δωρεάν τάς νόσους, θεραπεύετε τῶν πιστῶν, καί τῶν βαρυτάτων, παθῶν λυτροῦσθε θᾶττον, τούς ἐπικαλουμένους, ὑμᾶς Ἀνάργυροι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 39 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5322117

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search