Απρίλιος

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίας Ἀργυρῆς τῆς Νεομάρτυρος (30 Απριλίου)

7 μνήμη τῆς Ἁγίας Ἀργυρῆς τῆς Νεομάρτυρος, τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία στίς 5 Ἀπριλίου ὅπου καί ὁ βίος της.
Στίς 30 Ἀπριλίου 1725 ἐτελεῖται ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων της, ἐπειδή ζήτησε τοῦτο πολύς κόσμος πού ἐγνώριζε τά βάσανα πού ὑπέφερε ἐπί τόσα χρόνια ἡ Ἀργυρή. Κατά τήν ἀνακομιδή, τή βρῆκαν ὁλόσωμη νά εὐωδιάζει. Ἀμέσως εἰδοποίησαν τόν Πατριάρχη Παΐσιο, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐρεύνησε αὐτοπροσώπως καί εἶδε μέ τά μάτια του τό θαῦμα, ἐλειτούργησε μέ ὅλη τήν Ἱερά Σύνοδο καί διέταξε νά θέσουν τό ἅγιο λείψανό της σέ ἰδιαίτερη λάρνακα.
Ἰδού τί γράφει καί ὁ Πατριάρχης: «Ὢ, τῶν θαυμασίων σου Χριστέ. Ἀφοῦ ἀνοίξαμεν τόν τάφον εἶδα νά μένει σῶο καί ἄφθορο τό ἅγιο αὐτῆς σκῆνος, νά ἀναβλύζει δέ θαυμασίαν εὐωδίαν καί νά κάνει σέ ὅλους θαύματα».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, ἀντεχομένη, πολυχρόνιον, ἤνυσας ἆθλον, Νεομάρτυς Ἀργυρῆ ἀξιάγαστε· καί τόν Χριστόν τοῖς σοῖς πόνοις δοξάσασα, ἐμεγαλύνθης ἐνθέοις χαρίσμασιν· ὅθεν πρέσβευε, δοθῆναι τοῖς σέ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμόν καί μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Πτερωθεῖσα πάνσεμνε, τῆς εὐσεβείας τῷ πόθῳ, ἀνδρικῶς ἐνήθλησας, ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος· ὅθεν σε, ὁ σός Νυμφίος λαμπρῶς δοξάσας, ἄφθαρτον, ἡμῖν ἀνέδειξε τό σόν σῶμα, Ἀργυρῆ Μεγαλομάρτυς, πᾶσι πηγάζον χάριν ἀέναον.

Μεγαλυνάριον.
Ἤθλησας νομίμως ὑπέρ Χριστοῦ, Ἀργυρῆ θεόφρον, καί δεδόξασαι θαυμαστῶς· ὅθεν σου τό σῶμα, τό τίμιον πλουτοῦντες, ἐκ τούτου θείαν χάριν πιστῶς καρπούμεθα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 52 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5537954

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search