Από την ζωή της Ενορίας

Ενοριακή Ζωή

Τελέσεις Εξοδίων Ακολουθιών


ΕΞΟΔΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021

1) Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Στυλιανής Παντερή

2) Την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Γεωργίου Νάθενα

3) Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Ιωάννη Φραγκιαδάκη

4) Το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Εμμανουήλ Κοτσιφού

5) Την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Γεωργίας Καντιδάκης

6) Την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Εμμανουήλ Παντερή

7) Την Δευτέρα 26 Μαΐου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Μάρθας Παντερής

8) Την Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Βικτωρίας Τσιντάρη

9) Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Σοφίας Παντερής

10) Την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Ελευθερίας Μιχαλάκης

11) Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Εμμανουήλ Καντιδάκη

12) Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Λεωνίδα Χατζηδάκη

13) Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Γεωργίου Τσιμπραγού

14) Το Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Εμμανουήλ Κοτσιφού


ΕΞΟΔΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022

1) Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Εμμανουήλ Νάθενα

2) Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Αντωνίου Γιαμαλάκη

3) Την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Αθανασίου Νάθενα

4) Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Καλλιόπης Μαρκογιαννάκη

5) Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Γεωργίου Κοτσιφού του Ιωάννου

6) Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Ειρήνης Ματθαιάκη

7) Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Ευαγγέλου Φθενού του Ιωάννου

8) Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Πελαγίας  Γιαμαλάκη

9) Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Πελαγίας  Μαρκογιαννάκη

10) Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Βασιλείου Αναστασίου

11) Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Νίκης Φλουρή

12) Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Γεωργίου Παντερή

13) Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Αποστόλου Φραγκιαδάκη

 

ΕΞΟΔΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023

1) Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Μαρίας Μανουσάκη

 2) Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Μαρίνας Παντερή

 3) Την Τρίτη 15 Μαρτίουου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γωνιών Μαλεβιζίου Ηρακλείου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Ευαγγελίας Τσιντάρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περὶ τῆς μνημονεύσεως τῶν κεκοιμημένων (Γέροντας Ἰάκωβος)

theia eyxaristiaomicronταν προσκομίζω, ἔλεγε ὁ Γέροντας, βλέπω τὶς ψυχές που περνοῦν ἀπὸ μπροστά μου καὶ μὲ παρακαλοῦν να τὶς μνημονεύσω, καὶ να θέλω να τὶς ξεχάσω δεν μπορῶ. Ἔλεγε ὁ Γέροντας πολὺ να προσέχουμε στην προσευχὴ μας τὶ ζητάμε ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ παραδείγματος χάρη δεν ξερουμε, ὅταν τοῦ ζητήσουμε δοκιμασία καὶ μας τῇ δώσει, ἂν θὰ τὴν ἀντέξουμε.

Ἔλεγε ἐπίσης ὁ Γέροντας:

- Ὅταν ὁ Ἱερέας βγάζει μερίδες καὶ μνημονεύει τὰ ὀνόματα τῶν πιστῶν στην Ἱερὰ Προθεση κατεβαίνει Ἄγγελος Κυρίου καὶ παίρνει τὴν μνημονεύσῃ αὐτὴ καὶ τὴν πηγαίνει καὶ τὴν ἐναποθέτει στο Θρόνο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ὡς προσευχὴ γι’ αὐτούς που μνημονεύθηκαν. Σκεφθεῖτε λοιπὸν τὶ ἀξία ἔχει να σᾶς μνημονεύσουν στην Ἁγία Προθεση. Κάποια φορὰ εἴχα ξεχάσει να μνημονεύσω στους κεκοιμημένους τῇ μητέρα μου, ποὺ ἤταν Ἁγία γυναῖκα. Ὅταν τελείωσα τὴν Θεία Λειτουργία καὶ πήγα στο κελλάκι μου, ἐκεῖ που καθόμουν, ἦλθε ἡ ψυχή, τὸ πνεῦμα τῆς μητέρα μου, καί μου εἶπε μὲ παραπονο: «Πάτερ Ἰάκωβε δὲ μὲ μνημόνευσες σήμερα». «Πῶς μητέρα δεν σᾶς μνημόνευσα. Κάθε μέρα σᾶς μνημονεύω καὶ μάλιστα τὴν καλύτερη μερίδα σᾶς βγάζω», τῆς εἶπα.

«Ὄχι παιδί μου, σήμερα μὲ ξεχασες καὶ ἡ ψυχή μου δεν ἀναπαύεται τόσο ὄσο τις ἄλλες μέρες που μὲ μνημονεύεις», μοῦ ἀπάντησε. Σκεφθεῖτε τὶ μεγάλος κέρδος καὶ ὠφελεῖα δέχεται ἡ ψυχὴ ὅταν τῇ μνημονεύει ὁ ἱερέας. - Εἴδα καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ πατέρα μου, - ἔλεγε ὁ Γέροντας -, να κάθεται ἔξω ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ σπιτάκι σὰν κελλάκι καὶ τοῦ λεώ: «Πατέρα μου, ἐσύ που ἤσουν καὶ χτίστης, δεν ἔχτιζες ἕνα μεγαλύτερο σπίτι να μένεις ἄνετα, ἀλλὰ κάθεσαι σὲ ἕνα τέτοιο σπιτάκι»; Τότε, τί μου λέει; «Παιδί μου, ἐσὺ μὲ τις προσευχές σου καὶ τὶς ἐλεημοσύνες σού μου ἔκτισες τὸ σπιτάκι αὐτὸ καὶ τὸ ἔχω καὶ μένω».

 

Μή Τέλεση Μνημοσύνων

1. Μνημόσυνα πρέπει νὰ ἀποφεύγονται νὰ τελοῦνται σὲ ἡμέρες μεγάλων ἑορτῶν καὶ τοπικῶν πανηγύρεων.

2. Μνημόσυνα γίνονται τὴν τρίτη, τὴν ἐνάτη ἡμέρα ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ χριστιανοῦ, τὴν τεσσαρακοστή, στοὺς τρεῖς, στοὺς ἔξι, στοὺς ἐννέα μῆνες, μὲ τὴ συμπλήρωση ἑνὸς ἔτους καὶ κάθε χρόνο στὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου.

3. Δὲν τελοῦνται μνημόσυνα μετὰ κολλύβων ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τὴν Κυριακή του Θωμά.

 

Ὅλες οἱ παραπάνω ὁδηγίες εἶναι ἐνδεικτικές. Γιὰ κάθε ἐρώτηση οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἀπευθύνονται στὸν ἱερέα τῆς Ἐνορίας τους ἡ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4750414

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search