Αύγουστος

Ἁγία Ἐλέσα ἡ Ὁσιομάρτυς (1 Αυγούστου)

10αταγόταν ἀπό τήν Πελοπόννησο καί ἦταν κόρη ἐνός πλούσιου Ἕλληνα, πού ὀνομαζόταν Ἑλλάδιος. Ἡ δέ μητέρα της Εὐγενία, ἦταν στεῖρα ἀλλά θεοσεβής χριστιανή. Ἔτσι διά τῆς προσευχῆς ἀπόκτησε θαυματουργικά τήν Ἐλέσα, πού ἀνέθρεψε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου καί κάτω ἀπό τίς δυσκολίες τοῦ εἰδωλολάτρη ἄντρα της.
Σέ ἡλικία 14 χρονῶν ἡ Ἐλέσα ἔμεινε ὀρφανή ἀπό μητέρα καί ἔτσι ἔμεινε αὐτή κυρία τοῦ πλούσιου σπιτιοῦ τοῦ πατέρα της. Ἀμέτρητες τότε οἱ εὐεργεσίες καί οἱ ἐλεημοσύνες πού ἔκανε στούς στερημένους καί πάσχοντες συνανθρώπους της. Κάποτε ὅμως ὁ πατέρας της τήν παρακίνησε νά παντρευτεῖ κάποιον ἀπό τούς εἰδωλολάτρες ἄρχοντες, αὐτή ὅμως ἀρνήθηκε διότι ἡ κλήση της ἦταν ἄλλη, αὐτή τῆς ἀγγελικῆς πολιτείας. Ἔτσι ὅταν κάποτε ὁ πατέρας της ἔφυγε γιά κάποιο ταξίδι, ἡ Ἐλέσα μοίρασε ὅλα της τά ὑπάρχοντα στούς φτωχούς καί μέ τίς πιό πιστές δοῦλες της, διέφυγε στά Κύθηρα. Ἐκεῖ διά τῆς προσευχῆς, ἔκανε πολλά θαύματα.
Ὅταν ὅμως ὁ πατέρας της ἐπέστρεψε ἀπό τό ταξίδι καί ἔμαθε τά γεγονότα, θύμωσε πολύ καί ἀφοῦ ἀνακάλυψε πού βρισκόταν ἡ Ἐλέσα, ἀναχώρησε γιά νά τή φέρει πίσω. Ἀλλά ἡ γνώμη τῆς Ἐλέσας ἦταν ἀντίθετη αὐτῆς τοῦ εἰδωλολάτρη πατέρα.
Τότε αὐτός, ἀφοῦ ἀνελέητα τή βασάνισε, τελικά τήν ἀποκεφάλισε καί ἔτσι πανάξια ἔλαβε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.
(Ἡ μνήμη τῆς συγκεκριμένης Ἁγίας δέν ἀναφέρεται πουθενά στούς Συναξαριστές. Τήν βρίσκουμε σάν μάρτυρα μόνο στά Κύθηρα).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἐκ στείρας ἐβλάστησας, καθάπερ ἄνθος τερπνόν, πατρός δέ μισήσασα, τήν ἀθεΐαν στερρῶς, Ἐλέσα πανένδοξε, ἔλαμψας ἐν τῇ νήσῳ τῶν Κυθήρων ὁσίως, ἤθλησας δέ ἐν ταύτῃ, καί λαμπρῶς ἐδοξάσθης· καί νῦν ἀναπηγάζεις, τά θεῖα δωρήματα.

Κοντάκιον.Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν Κυθήροις ἔλαμψας ἀμέμπτῳ βίῳ, καί λαμπρῶς ἠγώνισαι, ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρικῶς· ὅθεν ἀξίως δεδόξασαι, Ὁσιομάρτυς Ἐλέσα πανένδοξε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὦ Ἐλέσα νύμφη Χριστοῦ, Παρθενομαρτύρων, ἀκροθίνιον εὐκλεές· χαίροις Κυθήρων, ὡράϊσμα καί σκέπη, σεμνή Ὁσιομάρτυς, Ἀγγέλων σύσκηνε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 25 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555180

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search