Δεκέμβριος

Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων (1 Δεκεμβρίου)

AgiosFilaretos7ταν ὑπόδειγμα κάθε ἀρετῆς καί ἰδιαίτερα τῆς ἀγαθοεργίας. Ἔζησε τόν 8ο αἰώνα μ.Χ. στήν πόλη Ἀμνεία τῆς Παφλαγονίας, καί τούς γονεῖς του ἔλεγαν Γεώργιο καί Ἄννα.
Παντρεύτηκε τήν Θεοσεβῶ καί ἀπόκτησε τρία παιδιά. Ἕνα γιό, τόν Ἰωάννη, καί δυό κόρες, πού τήν πρώτη ἔλεγαν Ὑπατία καί τήν δεύτερη Εὐανθία.
Ὁ Φιλάρετος ἦταν γεωργός καί ἀπό τά εἰσοδήματά του, πλουσιοπάροχα μοίραζε ἐλεημοσύνη στούς φτωχούς. Πεινασμένο ἔβρισκε; τόν χόρταινε. Γυμνό; τόν ἕντυνε. Χήρα καί ὀρφανό; βοηθοῦσε καί παρηγοροῦσε.
Ἀλλά ὁ Θεός ἐπέτρεψε καί ὁ Φιλάρετος κάποτε κατάντησε πολύ φτωχός. Ὅμως καί σ’ αὐτή τήν κατάσταση ὁ Ἅγιος του Θεοῦ, ἔδειξε θαυμαστή καρτερία ὅπως ὁ Ἰώβ, καί συνέχισε νά ἀγαθοεργεῖ μέχρι ὑπερβολῆς.
Καί ὁ Θεός πού εἶδε τήν ἀσυναγώνιστη πίστη του οἰκονόμησε μέ τήν πρόνοιά Του, ὥστε ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ γιός τῆς βασίλισσας Εἰρήνης, νά πάρει γιά γυναίκα του τήν ἐγγονή τοῦ Ἁγίου, Μαρία, ἐπειδή ἦταν πολύ ὡραία στήν ψυχή καί στό σῶμα. Τόν δέ Φιλάρετο, τόν τίμησε μέ τό ἀξίωμα τοῦ ὑπάτου. Ἔτσι ἔγινε κάτοχος πολλοῦ πλούτου, πού τόν διαμοίραζε ἀκόμα πιό ἄφθονα στούς φτωχούς.
Ὅταν θά πέθαινε, κάλεσε τούς συγγενεῖς του καί εἶπε τά ἑξῆς: «Παιδιά μου, μή ξεχνᾶτε ποτέ τήν φιλοξενία, μήν ἐπιθυμεῖτε τά ξένα πράγματα, μήν λείπετε ποτέ ἀπό τίς ἀκολουθίες καί λειτουργίες τῆς Ἐκκλησίας, καί γενικά ὅπως ἔζησα ἐγώ ἔτσι νά ζεῖτε καί ἐσεῖς».
Καί αὐτά ἀφοῦ εἶπε, ξεψύχησε μέ τήν φράση: «γενηθήτω τό θέλημά Σου».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, περιουσίᾳ, διεσκόρπισας, τοῖς δεομένοις, τόν προσόντα σοι πλοῦτον Φιλάρετε· καί εὐσπλαγχνίᾳ κοσμήσας τόν βίον σου, τόν χορηγόν του ἐλέους ἐδόξασας· Ὃν ἱκέτευε, δοθῆναι τοῖς εὐφημοῦσί σε, ῥανίδα οἰκτιρμῶν καί θεῖον ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τοῦ Ἰώβ κτησάμενος, ἐν πειρασμοῖς τήν ἀνδρείαν, τοῖς πτωχοῖς διένειμας, ὡς συμπαθής τόν σόν πλοῦτον· ὤφθης γάρ, τῆς εὐσπλαγχνίας ἔμψυχος βρύσις, νάμασι, τῶν θείων τρόπων σου ἱλαρύνων, τούς ἐκ πόθου σοι βοῶντας· χαίροις θεράπον Χριστοῦ Φιλάρετε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν πενήτων ὁ προμηθεύς, καί τῶν δυστυχούντων, ἀντιλήπτωρ καί βοηθός· χαίροις ὁ ἐν οἴκτῳ, τόν Λόγον θεραπεύσας, Φιλάρετε τρισμάκαρ, Δικαίων σύσκηνε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 61 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5460041

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search