Δεκέμβριος

Ἅγιος Μόδεστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων (18 Δεκεμβρίου)

AgiosModestos15σα ἀναφέρονται γιά τόν Ἅγιο αὐτόν στούς περισσότερους Συναξαριστές, ἀνήκουν στή σφαίρα τῆς φαντασίας καί μόνο. Τόν πατέρα του Εὐσέβιο καί τήν μητέρα του Θεοδούλη, ἀπό τήν Σεβάστεια τῆς Παλαιστίνης, τούς θέλουν ἐπί Μαξιμιανοῦ (286 – 305) νά πεθαίνουν στή φυλακή, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι τά χρόνια τῆς πατριαρχίας τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ἦταν ἀπό τό 632 μέχρι τό 634.
Ὁ Ἅγιος Μόδεστος, ζήτησε τήν συνδρομή τῶν χριστιανῶν ἀπό τήν Ἀνατολή καί ἀνακαίνισε τά ἱερά προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων, πού καταστράφηκαν ἀπό τούς Πέρσες.
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείων ἔργων σου, τῇ ἐπιδείξει, πᾶσαν εὔφρανας, Σιών τήν θείαν, τῶν Ἀποστόλων πλουτήσας τήν ἔλλαμψιν, καί τῷ Σωτήρι ὁσίως ἱέρευσας, ἱεραρχίᾳ καί βίου λαμπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἱεράρχης ὅσιος Πάτερ ἐδείχθεις, ἐν Σιών ὡς ἄγγελος, ἱερατεύσας τῷ Χριστῷ· διό ἀξίως δεδόξασαι, Πατριαρχῶν ἐγκαλλώπισμα Μόδεστε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἐκκλησίας ἄστρον λαμπρόν, καί Σιών τῆς θείας, ὁ κοσμήτωρ ὁ ἱερός· χαίροις Ἱεράρχα, Μόδεστε θεοφόρε, ἡμῶν πρός τόν Δεσπότην, πρέσβυς θερμότατος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 42 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5533309

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search