Δεκέμβριος

Ἅγιος Σεβαστιανὸς ὁ Μάρτυρας (18 Δεκεμβρίου)

AgiosSevastianos3εννήθηκε στά Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, τό 250 μέ 256 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του τόν ἀνέθρεψαν μέ μεγάλη χριστιανική ἐπιμέλεια. Καθώς ἦταν καί ἀπό γένος διακεκριμένο, εἵλκυσε τήν εὔνοια τοῦ αὐτοκράτορος Καρίνου, πού γρήγορα τόν ἀνέδειξε σάν στρατιωτικό. Ἔπειτα, ὁ Διοκλητιανός τόν ἔκανε ἀρχηγό τοῦ πρώτου συντάγματος τῶν Πραιτοριανῶν.
Φιλάνθρωπη ψυχή ὁ Σεβαστιανός, ἀπό τήν θέση αὐτή πολλές φορές ὑπῆρξε προστάτης τῶν φτωχῶν καί τῶν πασχόντων χριστιανῶν. Πρόθυμα ἐπίσης, βοηθοῦσε στίς ἀνάγκες τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί ὁ πάπας Γάϊος τοῦ ἀπένειμε τόν τίτλο τοῦ ὑπερασπιστή τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν ὅμως ἄρχισε ὁ διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν, συνελήφθη μία ὁμάδα χριστιανῶν. Ὁ Σεβαστιανός, προκειμένου νά τούς ἐμψυχώσει τήν ὥρα πού αὐτοί δικάζονταν, πρός γενική κατάπληξη ὅλων δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανός. Ὁ Διοκλητιανός διέταξε τόν θάνατό του. Καί ὁ Σεβαστιανός δέν ἄργησε νά πέσει κάτω, τρυπημένος στό στῆθος ἀπό βέλος. Τό σῶμα του παρέλαβε κάποια εὐσεβής χήρα, ἡ Λουκίνα. Διαπίστωσε ὅμως, ὅτι ἀνέπνεε ἀκόμα.
Ἀφοῦ τόν περιποιήθηκε, μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ Σεβαστιανός ἀνέκτησε τήν ὑγεία του. Ἀλλά καί πάλι ἐπεδίωξε καί συνάντησε τόν Διοκλητιανό καί τόν ἤλεγξε γιά τή σκληρότητά του. Τότε αὐτός διέταξε καί τόν μαστίγωσαν μέχρι θανάτου.
Ἔτσι, ὁ Σεβαστιανός ἔγινε παράδειγμα ἀγωνιστικότητας γιά τήν πίστη «ἄχρι θανάτου».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Συγκλήτου σφαλλομένης παριδών τά συνέδρια, Σεβαστιανέ πανολβίαν, συναγείρεις συνέλευσιν, Μαρτύρων ἀληθῶς πανευκλεῶν, σύν σοί καταβαλόντων τόν ἐχθρόν, μεθ’ ὧν θείας συναυλίας ἀξιωθείς, φαιδρύνεις τούς βοῶντάς σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῆς εὐσεβείας διαπρέπων τῷ ζήλῳ, μαρτυρικόν συνασπισμόν συναγείρεις, ὧν ἐν τῷ μέσῳ ἤστραψας ὡς ἄστρον φαεινόν· ὅθεν καί τοῖς βέλεσιν, οἷς ἐτρώθης τό σῶμα, τοῦ ἐχθροῦ κατέτρωσας, τήν καρδίαν καιρίως, Μεγαλομάρτυς Σεβαστιανέ· ὅθεν Χριστός σε, ἐνθέως ἐδόξασε.

Μεγαλυνάριον.
Βούλημα τό θεῖον ἀποπληρῶν, βουλῆς ἀσεβούντων, ἀπεμάκρυνας σεαυτόν, καί σύν Ἀθλοφόροις, Χριστῷ προσῳκειώθης· ὦ Σεβαστιανέ σε, ὅθεν δοξάζομεν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 442 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4745380

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search