Δεκέμβριος

Ἅγιος Γεδεὼν ὁ Νέος Ὁσιομάρτυρας (30 Δεκεμβρίου)

AgiosGedeon3εννήθηκε στό χωριό Κάπουρνα τῆς Δημητριάδος (Νομός Μαγνησίας). Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του, ὀνομάζονταν Αὐγερινός καί Κυράτζα.
Ὁ Γεδεών, κατά κόσμον Νικόλαος, δώδεκα χρονῶν μέ τήν οἰκογένειά του ἦλθε στό χωριό Γιερμή καί ἀπό ἐκεῖ στό Βελεστῖνο, ὅπου ἐργαζόταν κοντά στόν θεῖο του. Τόν ἅρπαξε ὅμως κάποιος Τοῦρκος καί τόν ἐξισλάμισε μέ τό ὄνομα Ἰμπραήμ. Ἀλλά ὁ Νικόλαος, κατόρθωσε καί δραπέτευσε καί ἐπανῆλθε στήν οἰκογένειά του. Ὁ πατέρας του τόν φυγάδευσε στό χωριό Κεραμίδι, ὅπου κοντά σέ κάποιους οἰκοδόμους πῆγε στήν Κρήτη. Ἐκεῖ ἐξομολογήθηκε σέ κάποιον ἱερέα καί βρῆκε ἄσυλο στό ἐξωκλήσι του.
Μετά τόν θάνατο τοῦ ἱερέα, ὁ Νικόλαος ἔφυγε γιά τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ πάλι ἐξομολογήθηκε, ἔλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί στή Μονή Καρακάλου, ἐκάρη μοναχός μέ τό ὄνομα Γεδεών.
Στήν Μονή αὐτή ἔμεινε 35 χρόνια. Μέ τόν πόθο ὅμως τοῦ μαρτυρίου, ἦλθε στό Βελεστίνο, ὅπου μέσα στήν ἀγορά μέ θάρρος ὁμολόγησε τόν Χριστό. Διωκόμενος ἀπό τούς Τούρκους, ἦλθε στήν Ἀγυϊά, ὅπου συνελήφθη. Οἱ Τοῦρκοι, ἀφοῦ τόν διαπόμπευσαν στούς δρόμους τοῦ Τιρνάβου, κατόπιν τοῦ ἔκοψαν τά πόδια καί τά χέρια καί στή συνέχεια τόν ἔριξαν στά ἀποχωρητήρια.
Ἐκεῖ, μέσα σέ φρικτούς πόνους, παρέδωσε τό πνεῦμά του στίς 30 Δεκεμβρίου 1818. Ἡ τίμια κάρα τοῦ μάρτυρα, ἀποθησαυρίστηκε στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης τοῦ Τυρνάβου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὁσίων ἰσότιμος, καί Ἀθλητῶν κοινωνός, καί θεῖον ἀγλάϊσμα, τῆς Καρακάλλου Μονῆς, ἐδείχθης μακάριε· σύ γάρ στερρῶς ἀθλήσας, τόν ἐχθρόν ἐτροπώσω· ἔνθεν Ὁσιομάρτυς, Γεδεών ἐδοξάσθης, πρεσβεύων ὑπέρ πάντων, ἡμῶν τῶν εὐφημούντων σε.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐν ἀσκήσει πρότερον, ἐνδιαπρέψας θεόφρον, τῇ ἀθλήσει ὕστερον, θεοπρεπῶς ἐδοξάσθης· πόνοις γάρ, ἐγκαρτερήσας τοῖς ἀφορήτοις, ᾔσχυνας, ἐχθροῦ εἰς τέλος τάς μεθοδείας· διά τοῦτό σε τιμῶμεν, Ὁσιομάρτυς Γεδεών ἔνδοξε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Ὁσίων ὁ μιμητής· χαίροις τῶν Μαρτύρων, θιασώτης καί ζηλωτής· ἐν γάρ ἀμφοτέροις, νομίμως διαπρέψας, Ὁσιομάρτυς ὤφθης, Γεδεών ἔνθεος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 145 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5701855

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search