Ιούλιος

Ὅσιοι Συμεὼν καὶ Ἰωάννης (21 Ιουλίου)

Osioi_Symeon_Ioannis15ἱ Ὅσιοι πατέρες Συμεών καί Ἰωάννης, κατάγονταν ἀπό τήν Ἔδεσσα τῆς Συρίας. Ἦταν πολύ φίλοι καί ἔτσι ἀποφάσισαν νά πᾶνε μαζί στά Ἱεροσόλυμα νά προσκυνήσουν τούς Ἁγίους Τόπους. Ἀφοῦ προσκύνησαν πῆγαν στή Μονή τοῦ Ἁγίου Γερασίμου καί ἔγιναν μοναχοί, ἀπό τόν Ὅσιο Νίκωνα.
Πρίν συμπληρωθοῦν ὅμως ἑπτά ἡμέρες στό μοναστήρι, ἔφυγαν γιά τήν ἔρημο ὅπου διέμειναν μαζί ἐπί σαράντα χρόνια, κάτω ἀπό σκληρή ἄσκηση. Κατόπιν ὁ Συμεών ἐπέστρεψε στά Ἱεροσόλυμα καί ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία μέσω τῆς προσευχῆς του, νά παραμείνει ἄγνωστος. Πράγματι ὁ Θεός οἰκονόμησε ἔτσι τά πράγματα, πού ὁ Συμεών προσποιοῦνταν τόν χαζό.
Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἔμεσα τῆς Συρίας, ἐπιτέλεσε πολλά θαύματα καί ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ φτωχός καί ταλαιπωρημένος.
Ἀργότερα ἔφθασε ἐκεῖ καί ὁ Ἰωάννης, ὅπου ἔμαθε γιά τόν θάνατο τοῦ Συμεών καί μετά ἀπό λίγο καιρό κοιμήθηκε καί ὁ ἴδιος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς ἡνωμένοι δι’ ἐνθέου ἀγάπης, σύμψυχοι ὤφθητε ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις, ὦ Ἰωάννη Ὅσιε καί θεῖε Συμεών· ὁ μέν βίον ἔνθεον, διελθών ἐν ἐρήμῳ, ὁ δέ σοφοῖς σκώμμασι, τόν Βελίαρ μωράνας· καί νῦν τῶν θείων ἄμφω ἀμοιβῶν, κατατρυφῶντες, ἡμᾶς ἐποπτεύοιτε.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τούς ἀσφαλεῖς.
Τόν ἐν σαρκί, ἀναφανέντα ἄσαρκον, καί ἀρεταῖς, ὑπερκοσμίως λάμψαντα, Συμεῶνα τόν ἰσάγγελον καί θεοφόρον εὐφημήσωμεν· σύν τούτῳ Ἰωάννη τόν ἀοίδιμον, γεραίροντες ὡς ἄγγελον ἐν σώματι· ὁμοῦ γάρ ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύουσι.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις παμμακάριστε Συμεών, ὁ ἀπομωράνας, τῆς κακίας τόν σοφιστήν· χαίροις Ἰωάννη, πολῖτα τῆς ἐρήμου, Πατέρες θεοφόροι, Ἀγγέλων σύσκηνοι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 31 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5105707

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search