Ιούνιος

Ἅγιος Δαβὶδ ὁ Ὁσιομάρτυρας ἐκ Κυδωνιῶν (26 Ιουνίου)

15 Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Δαβίδ καταγόταν ἀπό τίς Κυδωνίες (Ἀϊβαλί) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ κάτοικοι τῶν Κυδωνιῶν εἶχαν ἀναπτύξει μιά ἰδιαίτερη σχέση μέ τό Ἅγιον Ὄρος, καθώς ὑπῆρχαν δύο ἁγιορείτικα μετόχια στήν πόλη τους, ἕνα τῆς μονῆς Ἰβήρων καί ἕνα τῆς μονῆς Παντοκράτορος. Ἔτσι, ὅταν ὁ Δαβίδ ἐγκατέλειψε τή γενέτειρά του, ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον Ὄρος καί διέμενε κοντά σέ κάποιον συμπατριώτη του, ἀδελφό τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὅπου ἀργότερα ἐκάρη καί ὁ ἴδιος μοναχός.

Ὁ Ὅσιος Δαβίδ κατά τή διάρκεια τῆς μοναχικῆς του πολιτείας, κινούμενος ἀπό θεῖο ζῆλο, ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία, ἀφοῦ πρῶτα ἔλαβε τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του, νά ἐπισκεφθεῖ τή Σμύρνη, γιά νά συλλέξει χρήματα γιά τήν ἀνοικοδόμηση τῶν ἐρειπωμένων ναῶν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί τῆς Θεοτόκου στό Ἅγιον Ὄρος. Μετά τήν ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν στούς δύο ναούς, οἰκοδόμησε καί δύο δεξαμενές νεροῦ, καθώς καί μία σειρά κελιά γιά τούς προσκυνητές. Δέν παρέμεινε ὅμως ἄλλο στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά φλεγόμενος ἀπό τόν πόθο τοῦ μαρτυρίου ἐπισκέφθηκε τή Μαγνησία, ὅπου προκάλεσε τούς Τούρκους, ὀνειδίζοντάς τους γιά τή θρησκεία τους. Αὐτοί τόν συνέλαβαν καί, ἀφοῦ τόν ἐξυλοκόπησαν ἄγρια, τόν ἀπέπεμψαν ἀπό τήν πόλη τους. Ἔτσι, χωρίς νά πραγματοποιήσει τήν ἐπιθυμία του ἐπέστρεψε στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὅπου ἐξομολογήθηκε στό γέροντά του τό διακαή πόθο του γιά τό μαρτύριο. Ὁ πνευματικός του, φοβούμενος γιά τήν ἔκβαση μιᾶς τέτοιας πράξεως, προσπάθησε νά τόν ἀποτρέψει, χωρίς ὅμως τελικά νά τό ἐπιτύχει. Ὁ Ὅσιος Δαβίδ ἐπισκέφθηκε στίς Καρυές τόν Ἐπίσκοπο πρώην Χριστουπόλεως Παγκράτιο, ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβε τήν εὐλογία γιά νά προχωρήσει στό μαρτύριο, καί κατόπιν ἦλθε στή Θεσσαλονίκη. Ἐκεῖ ἐπληροφορήθηκε γιά τήν ἐξώμοση ἑνός μοναχοῦ ἀπό τή Βατοπαιδινή Σκήτη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ὁ Ὅσιος Δαβίδ τόν ἐπισκέφθηκε καί προσπάθησε νά τόν μεταπείσει· μάταια ὅμως, γιατί ὁ ἀρνησίθρησκος ἐπέμενε στήν πλάνη του. Οἱ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἐφρουρούσαν τόν ἐξωμότη, συνέλαβαν τόν Ὅσιο καί ἀφοῦ τόν ἐκτύπησαν, τόν παρέδωσαν στόν κριτή, γιά νά δικασθεῖ. Ὁ κριτής, φοβούμενος μήπως ὁ Ὅσιος Δαβίδ καταφέρει νά μεταπείσει τόν ἐξωμότη, διέταξε τήν ἄμεση θανάτωση τοῦ Ὁσίου. Τήν ἴδια νύχτα λοιπόν, στίς 26 Ἰουνίου τοῦ 1813, ὁ Ὅσιος Δαβίδ ὁ Κυδωνιεύς εὑρῆκε μαρτυρικό θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ.
Ἰδιαίτερα τιμᾶται ὁ Ὁσιομάρτυς Δαβίδ στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 70 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5599941

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search