Νοέμβριος

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρα καὶ Τροπαιοφόρου καὶ ἐγκαίνια Ναοῦ του στὴν Λύδδα τῆς Ἰόππης (3 Νοεμβρίου)

AgiosGeorgios_Megalomartiras12ετά τήν κατάπαυση τῶν διωγμῶν καί τήν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ σ’ ὅλο τό Ρωμαϊκό κράτος, ἐπί Μεγάλου Κωνσταντίνου, οἱ χριστιανοί ἀνήγειραν μεγαλοπρεπή Ναό στήν Λύδδα τῆς Ἰόππης, ὅπου μετακόμισαν τό ἱερό λείψανο τοῦ Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, γιά νά τό προσκυνοῦν πλέον ἄφοβα.
Ἔγιναν δέ μετά τήν κατάθεση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου καί τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ στίς 3 Νοεμβρίου καί ἀπό τότε κάθε χρόνο ἡ Ἐκκλησία μας, τελεῖ κατά τήν ἡμέρα αὐτή τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Μεγαλομάρτυρα, πρός δόξαν Θεοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς ἥλιος ἔμψυχος, τῇ σῇ ἀθλήσει φανείς, θεσμῷ ἔδυς φύσεως, ἀλλ’ ἀνατέλλεις ἐκ γῆς, διά τῶν λειψάνων σου, ὅλος λελαμπρυσμένος, τῇ τοῦ Πνεύματος αἴγλῃ, ἐκλάμπων τῇ οἰκουμένῃ, ἰαμάτων ἀκτῖνας, Γεώργιε μεγάλαθλε, πιστῶν ἡ ἀντίληψις.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῇ ὑπερμάχῳ καί ταχείᾳ ἀντιλήψει σου
Προσπεφευγότες οἱ πιστοί καθικετεύομεν
Λυτρωθῆναι παρά σοῦ Χριστοῦ Ἀθλοφόρε,
Τῶν σκανδάλων τοῦ ἐχθροῦ τούς ἀνυμνοῦντάς σε
Καί παντοίων ἐκ κινδύνων καί κακώσεων,
Ἵνα κράζωμεν, χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.

Μεγαλυνάριον.
Πλῆρες εὐωδίας ἁγιασμοῦ, δίκην μυροθήκης, ἐκ λαγόνων ὤφθη τῆς γῆς, τό σεπτόν σου σκῆνος, Γεώργιε παμμάκαρ, ἀρωματίζον κόσμῳ, θαυμάτων χάριτας.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 337 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5536392

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search