Νοέμβριος

Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Ὁμολογητής ἡγούμενος Μονῆς Στουδίου (11 Νοεμβρίου)

OsiosTheodoros_MonisStudiou3εννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 759 καί ἦταν γιός τοῦ Φωτεινοῦ καί τῆς Θεοκτίστης. Στήν ἀνατροφή του, ἐξάσκησε μεγάλη ἐπιρροή ὁ θεῖός του Πλάτων, μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες μορφές τῆς ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης.
Ὁ Θεόδωρος ἔγινε μοναχός πρῶτα στή Μονή τοῦ Σακκουδίωνος (κοντά στήν Προῦσα), πού ἀνήγειραν οἱ γονεῖς του στό κτῆμα τους μέ τήν ὀνομασία Βοσκήτιον. Ἀργότερα ἔγινε καί ἡγούμενος αὐτῆς, ἀφοῦ ἀποσύρθηκε ὁ θεῖός του Πλάτων λόγω γήρατος.
Γιά τήν ἀντίστασή του ὁ Θεόδωρος, στό γάμο τοῦ βασιλιά Κωνσταντίνου ΣΤ’ μέ τή Θεοδότη, ἐξορίστηκε στή Θεσσαλονίκη. Ἐπανῆλθε στήν Κωνσταντινούπολη μετά τόν θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου καί ἐγκαταστάθηκε στή Μονή Στουδίου σάν ἡγούμενος. Ἀλλά καί πάλι γιά τήν ἀντίστασή του στήν χειροτονία τοῦ Νικηφόρου ἀπό λαϊκό σέ Πατριάρχη, ἐξορίστηκε μαζί μέ τόν θεῖό του Πλάτωνα (809). Ἐπέστρεψε ἀπό τήν ἐξορία τό 812 στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά ἐξοριστεῖ τρίτη φορά ἀπό τόν Λέοντα τόν Ε’, ἐπειδή μέ πολύ θάρρος ὑπερασπίστηκε τίς ἱερές εἰκόνες καί τό ὀρθόδοξο φρόνημα.
Πέθανε στήν ἐξορία τό 826 σέ ἡλικία 67 ἐτῶν, στή χερσόνησο τοῦ Ἀκρίτα τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα. Τό δέ σῶμά του, μετακομίστηκε στήν Πριγκιπόννησο, ὅπου καί ἐτάφη. Ὕστερα δέ, ἐπί Πατριάρχου Μεθοδίου, τό 844 ἀνακομίστηκε στή βασιλεύουσα, μαζί μέ τό λείψανο τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωσήφ τοῦ Θεσσαλονίκης καί ἐτάφη στή Μονή Στουδίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Δώρων μέτοχος, τῆς ἀφθαρσίας, δῶρον ἄσυλον, τῆς Ἐκκλησίας, φερωνύμως ἀνεδείχθης Θεόδωρε· τοῖς ἱεροῖς γάρ ἑπόμενος δόγμασιν, ὁμολογίας φωστήρ ἐχρημάτισας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Τόν ἀσκητικόν, ἰσάγγελόν τε βίον σου, τοῖς ἀθλητικοῖς, ἐφαίδρυνας παλαίσμασι, καί Ἀγγέλοις σύσκηνος, θεομάκαρ ὤφθης Θεόδωρε, σύν αὐτοῖς Χριστῷ τῷ Θεῷ, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις εὐσεβείας μυσταγωγέ, καί μονήρους βίου, μυστηπόλε καί ὁδηγέ· χαίροις ὁ ἐκτρέφων, τῇ δωρεᾷ τοῦ λόγου, Θεόδωρε παμμάκαρ, τούς προσιόντας σοι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 114 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5687889

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search