Νοέμβριος

Ἅγιος Φιλήμων ὁ Ἀπόστολος καὶ οἱ σὺν αὒτῷ Ἄρχιππος, Ὀνήσιμος καὶ Ἀπφία (22 Νοεμβρίου)

AgiosFilimon10αί γιά τούς τέσσερις Ἁγίους ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Φιλήμονα ἐπιστολή του.
Ὁ Φιλήμων καί ἡ σύζυγός του Ἀπφία ἦταν χριστιανοί στήν πόλη τῶν Κολοσσῶν, μέ ἀνεπτυγμένο αἴσθημα φιλανθρωπίας. Χρησιμοποιοῦσαν δέ τά πλούτη τους μέ προθυμία γιά τήν ἀνακούφιση φτωχῶν, ἀσθενῶν καί γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Στό χριστιανισμό προσῆλθαν διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅταν αὐτός εἶχε ἔλθει στήν πόλη τους.
Μάλιστα, γιά τίς ἀγαθοεργίες τοῦ Φιλήμονα γράφει συγκεκριμένα: «Χάριν ἔχομεν πολλήν καί παράκλησιν ἐπί τῇ ἀγάπῃ σου ὅτι τά σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διά σοῦ, ἀδελφέ». Δηλαδή, ἔχουμε πολλή χαρά καί παρηγοριά γιά τήν ἀγάπη σου, διότι οἱ καρδιές τῶν ἀδελφῶν χριστιανῶν ἔχουν βρεῖ ἀνάπαυση μέ τίς εὐεργεσίες καί ἀγαθοεργίες σου, ἀδελφέ.
Γιά τόν Ἄρχιππο λέγεται ὅτι ἦταν συγγενής, ἴσως καί γιός τοῦ Φιλήμονα καί τῆς Ἀπφίας. Ὁ Παῦλος, ἐπειδή ὁ Ἄρχιππος εἶχε μεγάλη ἀφοσίωση στήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, στήν πρός Φιλήμονα ἐπιστολή του τόν ὀνομάζει στρατιώτη.
Ὁ Ὀνήσιμος ἦταν ὑπηρέτης τοῦ Φιλήμονα, ἀπό τόν ὁποῖο ἀπέδρασε καί πῆγε στήν Ρώμη. Ἐκεῖ ἔπεσε στά δίχτυα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού τόν ἔστειλε πίσω στό Φιλήμονα, χριστιανό πλέον. Καί παρακαλεῖ τόν Φιλήμονα νά δεχθεῖ τόν Ὀνήσιμο, ὄχι σάν ὑπηρέτη, ἀλλά σάν ἀδελφό.
Κατά τήν παράδοση, ὅλοι μαρτύρησαν γιά τόν Χριστό, ἀγωνιζόμενοι γιά τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάβαλε.
Τετράς ἡ θεόλεκτος, τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ, Φιλήμων καί Ἄρχιππος, καί σύν Ἀπφίᾳ ὁμοῦ, ὁ θεῖος Ὀνήσιμος, λάμψαντες τοῖς ἐν σκότει, ἀληθείας τήν γνῶσιν, ἤθλησαν ὁμοφρόνως, καί τήν πλάνην καθεῖλον. Καί νῦν ἐξευμενίζονται, πᾶσι τόν Κύριον.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Ὡς Ἐκκλησίας θεμέλιοι καί λαμπτῆρες, καί τοῦ Σωτῆρος Ἀπόστολοι θεηγόροι, Φιλῆμον Ἀπφία καί Ὀνήσιμε, καί σύν Ἀρχίππῳ ἅμα, ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύσατε, τῷ Λόγῳ σοφοί ἱεροκήρυκες.

Μεγαλυνάριον.
Χαίρετε τοῦ Λόγου μυσταγωγοί, καί τῶν ἐν τῷ σκότει, πλανωμένων φωταγωγοί, Ἄρχιππε Φιλῆμον, Ὀνήσιμε Ἀπφία, Ἀπόστολοι θεόπται, Ἀγγέλων σύσκηνοι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 69 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5533347

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search