Οκτώβριος

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδός (14 Οκτωβρίου)

AgiosKosmas_Melodos15 Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδός ἀνατράφηκε ἀπό τόν εὐσεβῆ Σέργιο, πού ἦταν πατέρας τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Ὁ Σέργιος ἦταν ὑπουργός οἰκονομικῶν τοῦ Χαλίφη τῶν Ἀράβων. Ὁ Ἰωάννης καί ὁ Κοσμᾶς εἶχαν ἀγάπη καί ἔφεση πρός τήν μάθηση εἴτε αὐτή ἀφοροῦσε τίς ἐπιστημονικές γνώσεις εἴτε τίς ἱερές γνώσεις τῆς θρησκείας μας. Γι’ αὐτό τό λόγο ὁ Σέργιος προσπαθοῦσε νά τούς βρεῖ ἕνα σοφό δάσκαλο. Ἡ εὐκαιρία πού ἔψαχνε παρουσιάστηκε ὅταν οἱ Ἄραβες σέ μία λεηλασία πού ἔκαναν στή Σικελία ἔπιασαν αἰχμάλωτο τόν μοναχό Κοσμᾶ ἀπό τήν Καλαβρία. Ὁ Σέργιος τόν ἐλευθέρωσε καί τοῦ πρόσφερε τήν φιλοξενία του μέ ἀντάλλαγμα νά διδάξει τούς υἱούς του.
Ὁ Κοσμᾶς ἦταν ἄνδρας ἐγκυκλοπαιδικώτατος, εἶχε σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Μαθηματικά καί ἦταν ἱκανός νά διδάξει φιλοσοφία καί ρητορική. Γνώριζε ἐπίσης μουσική καί ποίηση. Ὑπό τήν καθοδήγησή του λοιπόν ὁ Ἰωάννης καί ὁ Κοσμᾶς προέκοψαν λαμπρῶς.
Μετέβησαν στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔγιναν δεκτοί ἀπό τήν Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Κοσμᾶς μετά ἀπό προτροπή τοῦ Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων χειροτονήθηκε τό 743 ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ, ἡ ὁποία ἀρχαιότερα ὀνομαζόταν Ἀνδήδων καί ἦταν παραθαλάσσια πόλη στήν Παλαιστίνη.
Διετέλεσε τά καθήκοντά του μέ ἐπιμέλεια καί εὐσυνειδησία.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Οὐράνιον ἅμιλλαν, διατυπῶν ἐν σαρκί, ἐπίγειον αἴνεσιν, τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῶ, πανσόφως συνήρμοσας, σύ γάρ ὥσπερ κιθάρα, τῆς εὐσήμου σοφίας, ᾔνεσας ὑψηγόρως, τοῦ Σωτῆρος τήν δόξαν. Διό σε Κοσμᾶ θεηγόρε, ὕμνοις γεραίρομεν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Κεκοσμημένος ἀρεταῖς Κοσμᾶ θεόπνευστε
Τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κόσμος γεγένησαι
Καί τοῖς ᾄσμασιν ἐκόσμησας ταύτην μάκαρ.
Ἀλλά πρέσβευε πρός Κύριον τοῦ ῥύεσθαι
Ἐκ παντοίων μηχανῶν τοῦ πολεμήτορος
Τούς σοί κράζοντας, χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὁ κοσμήτωρ τῶν ἑορτῶν, ὁ ἐνθέως ᾄσας, ὥσπερ ἄλλος νέος Δαβίδ, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, Κοσμᾶ τῇ τῶν Ὁσίων, Χριστοῦ τά μεγαλεῖα, τοῦ σέ δοξάσαντος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 70 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5589459

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search