Σεπτέμβριος

Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδων (19 Σεπτεμβρίου)

12αρτύρησαν ἐπί βασιλέως Πρόβου καί διοικητοῦ Ἀντιοχείας Ἠλιοδώρου (278 μ.Χ.).
Ὅταν λοιπόν ὁ Τρόφιμος μέ τόν Σαββάτιο βρέθηκαν στήν Ἀντιόχεια καί εἶδαν τά πολυποίκιλα ἁμαρτωλά ὄργια πού γίνονταν πρός τιμήν τοῦ Ἀπόλλωνα, δέ συγκρατήθηκαν καί ἀποδοκίμασαν δημόσια τήν ἁμαρτωλή αὐτή παραφροσύνη.
Βέβαια, γρήγορα συνελήφθησαν καί ὁδηγήθηκαν στό δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν πώς εἶναι χριστιανοί. Τότε ὁ ἡγεμόνας Ἠλιόδωρος διέταξε καί τούς μαστίγωσαν ἀνελέητα. Τόσο, πού οἱ σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Ἐκεῖ ὁ Σαββάτιος ἄφησε τήν τελευταία του πνοή.
Ὁ δέ Τρόφιμος ὁδηγήθηκε σέ ἄλλο σκληρότερο ἡγεμόνα, τόν Διονύσιο Περώννιο. Αὐτός, ἀφοῦ τόν ἔγδαρε μέ σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τόν ἔριξε στήν φυλακή. Ἐκεῖ τόν ἐπισκέφθηκε κάποιος, βουλευτής, ὁ Δορυμέδων, πού εἶδε τό μαρτύριό του καί στερεώθηκε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν τό ἔμαθε αὐτό ὁ ἡγεμόνας, βασάνισε σκληρά τόν Δορυμέδοντα. Ἔπειτα, ἔριξε καί τούς δυό τροφή στά θηρία, μέσα στό ἀμφιθέατρο. Ἀλλά ἡ πεινασμένη ἀρκούδα καί ἡ αἱμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στά πόδια τους σάν ἥμερα ἀρνιά. Τό ἴδιο καί τό ἀγριεμένο λιοντάρι πού ἐλευθέρωσαν ἀργότερα.
Γιά νά πληρωθεῖ ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «οἱ διά πίστεως... ἔφραξαν στόματα λεόντων». Αὐτοί, δηλαδή οἱ Ἅγιοι, ἐπειδή εἶχαν μεγάλη καί συνειδητή πίστη, βούλωσαν καί ἔφραξαν στόματα λιονταριῶν.
Ὅταν λοιπόν εἶδαν ὅτι δέν τούς ἄγγιξαν τά θηρία, ἀμέσως οἱ δήμιοι τούς ἀποκεφάλισαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τήν ἀκαθαίρετον, Τριάδος δύναμιν, ἀνθηφορήσαντες, Μάρτυρες ἔνδοξοι, ἐναπετέματε στερρῶς, τήν ἄκανθαν τῆς ἀπάτης, Τρόφιμε μακάριε, Ἐκκλησίας ἐντρύφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα, καί δόξα εὐσεβῶν Δορυμέδον· ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως.
Ὡς Ἀθλητῶν ἑδραίωμα, καί εὐσεβείας ἔρεισμα, ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ καί γεραίρει σου, τήν φωτοφόρον ἄθλησιν, παναοίδιμε μάκαρ, Ἀθλητά γενναιόφρον, ἔνδοξε Τρόφιμε, σύν τοῖς συνάθλοις σου, ἱλασμόν ἐξαιτούντων, ἡμῖν καί συγχώρησιν.

Μεγαλυνάριον.
Δόξῃ λαμπρυθέντες Τριαδικῇ, Τρόφιμος ὁ θεῖος, Δορυμέδων ὁ εὐκλεής, σύν τῷ Σαββατίῳ, μαρτυρικοῖς ἀγῶσι, τῆς πίστεως τό κάλλος, ὡς λύχνοι ἔφαναν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 45 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555440

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search