Δεσποτικές Εορτές

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

«Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ...»

vaptisis18ε λίγες ημέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, θα εορτάσουμε την εορτή των Θεοφανείων. Μετά την εορτή των εορτών, το Πάσχα, και τα Χριστούγεννα, έρχεται ή εορτή των Θεοφανείων, κατά την οποία φανερώθηκε ο Θεός. Ολόκληρη ή Θεότης, ή Παναγία και Ομοούσιος και Αδιαίρετος και Ζωοποιός Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός και Λόγος του Πατρός. Φως εκ φωτός, Θεός άληθινός, έκ Θεού αληθινού και το Άγιο Πνευμα, το εκπορευόμενον εκ του Πατρός. Μεγάλη εορτή, μεγάλη χαρά των Χριστιανών. Και η χαρά της εορτής, όπως κάθε εορτής, αρχίζει ορισμένες ημέρες πιό νωρίς με τα προεόρτια, με την Υμνογραφία της Εκκλησίας μας και με το Ιερό Ευαγγέλιο.

Σήμερα η ημέρα σημειώνεται στο ημερολόγιο ως Κυριακή προ των Φώτων. Φώτα ή Θεοφάνεια είναι ή εορτή της Βαπτίσεως του Χριστού μας στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, τον Πρόδρομο και Βαπτιστή. Φώτα, διότι είδαμε το Φως το Αληθινόν, που είναι ή Αγία Τριάς. Φώτα, διότι ή Τρισήλιος και Προσκυνητή Θεότης είναι τρία φώτα: Φως ο Πατήρ, Φώς ο Υιός, Φως και το Άγιο Πνεύμα. Το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου Ιησού και του κηρύγματος του Προδρόμου το προφήτευσαν οι Προφήται, όπως όλα τα ευαγγελικά γεγονότα, αιώνες πριν να έλθη ο Λυτρωτής στη γη.

Με το στόμα των προφητών ο Ουράνιος Πατήρ λέγει: «Ιδού εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρο μου μπροστά από σ’ ένα για να κατασκευάση τον δρόμο σου μπροστά σου. Φωνή βοώντος στην έρημο που κηρύττει και διαλαλεί. Ετοιμάσατε τον δρόμο τού Κυρίου. Κάνετε ίσια τά μονοπάτια Του...». Και τί εκήρυττε ο Ιωάννης, ο Μέγας Ασκητής και ερημίτης, ο ουράνιος άνθρωπος, «ὁ λύχνος τοῦ Φωτός, ὁ ἑωσφόρος», του Ηλίου της Δικαιοσύνης Πρόδρομος; Εκήρυττε βάπτισμα μετανοίας, αδελφοί μου. Αυτό το βάπτισμα που έχουμε και εμείς ανάγκη σήμερα. Μετάνοια αδελφοί μου, μετάνοια.

Η μετάνοια και τα δάκρυα της μετα-νοίας είναι το δεύτερο βάπτισμα, είναι ή δεύτερη κολυμβήθρα. Γινόμαστε πάλι καθαροί, λουζόμαστε, αναβαπτιζόμαστε, ανακαινιζόμαστε, βρίσκουμε την πρώτη Χάρι, το αρχαίο κάλλος, την πρωτόκτιστη ομορφιά τής ψυχής. Η μετάνοια συγχωρεί αμαρτίες. Η μετάνοια καθαρίζει. Αρκεί να ομολογήση ο άνθρωπος και να πή: «Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου καί κατά τό πλήθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου... Πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα, Κύριε, λευκανθήσομαι...».

Ας καλέσουμε, Χριστιανοί μου, τον Τίμιο Πρόδρομο να κηρύξη στην έρημο της ψυχής μας βάπτισμα μετανοίας, Ιδιαιτέρως τώρα που εισερχόμαστε στον νέο χρόνο. Η ασκητική του ζωή ας μας εμπνεύση για μια ολοκληρωμένη, έμπρακτη μετάνοια. Η ζώνη ή δερματίνη, τό καμηλότριχο ένδυμα, τα χορτάρια και το άγριο μέλι, δηλαδή ή νηστεία και ή σκληραγωγία ας μας κηρύξουν την πραγματική μετάνοια. Και ο ταπεινός ό λόγος του «ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου... οὗ ούὐκ εἰμί ἰκανός κύψας λῦσαι τόν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ» ας μάς υποδείξη τον τρόπο και τον ίσιο δρόμο τής ταπεινώσεως και της συντριβής. Αμήν

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 141 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5599975

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search