Νουθεσίες Γερόντων

Δίψα Θεού (Γέροντας Σιλουανός)

Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον ζητώ. Πώς να μη Σε ζητώ ; Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος , και η ψυχή μου Σε αγάπησε έως τέλους

Βλέπεις , Κύριε , τη λύπη και τα δάκρυά μου ... Αν δεν με προσείλκυες με την αγάπη Σου , δεν θα Σε ζητούσα όπως Σε ζητώ . Αλλά το Πνεύμα Σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να Σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου , γιατί Σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριος μου και Σε διψώ μέχρι δακρύων.

Ποθεί η ψυχή μου τον Θεό και Τον ζητώ , με δάκρυα . Εύσπλαχνε Κύριε , Σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου . Ταπεινά όμως παρακαλώ το έλεός Σου : Χορήγησέ μου , του αμαρτωλού , την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος . Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρή την ευσπλαχνία Σου.

Κύριε , δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως , για να μη ξαναχάσω τη χάρη Σου και ξαναρχίσω να την θρηνώ , όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον παράδεισο και τον Θεό.

Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο Μοναστήρι , η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν Πνεύματι Άγιο.

Πολύ μας αγαπά ο Κύριος ‘ αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το μέγα έλεος.

Εγέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τον λαό.

Το Πνεύμα του Χριστού , που μου έδωσε ο Κύριος , θέλει να σωθούν όλοι , να γνωρίσουν όλοι τον Θεό.

Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον παράδεισο ‘ έτσι θα δώσει τον παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό . Εγώ ήμουν χειρότερος κι από ένα βρωμερό σκύλο , εξαιτίας των αμαρτιών μου ‘ σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από τον Θεό , Αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση , αλλά και το Άγιο Πνεύμα , και έτσι , εν Πνεύματι Αγίω εγνώρισα τον Θεό.

Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας ; Ποιος , στ ‘ αλήθεια , θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία Του;

Αδελφοί μου , πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ , πιστεύετε στο Θεό , πιστεύετε πώς υπάρχει το Άγιο Πνεύμα , που μαρτυρεί για το Θεό σ ‘ όλες τις εκκλησίες μας και στην ψυχή μου.

Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη . Κι αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών αγίων . Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό.

Εν Πνεύματι Αγίω όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη , ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στον Θεό.

Ο Κύριος είναι ελεήμων , αυτό το ξέρει η ψυχή μου , μα δεν μπορώ να το περιγράψω . Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός και όταν Τον δη η ψυχή , τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται κι η ίδια πράη και ταπεινή . Μα αν χάση ο άνθρωπος αυτή τη χάρη , τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωση του από τον παράδεισο . Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του , τα δάκρυά του ήταν πικρά από την θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια.

Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε , πονά για τον Θεό και λέγει :

«Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον αναζητώ».

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός , και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα.

Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλλαν και έλεγα : «Κύριε , μη τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν «. Όμως , παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι , δεν απόφυγα τις αμαρτίες . Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους . Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη , να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών , να δουν την δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού.

Κρίνω από την δική μου εμπειρία : Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ , αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς , όπως αγάπησε κι εμένα.

Ω, η αγάπη του Κυρίου ! Δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω , γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή .

Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για ν ‘ αγαπάς τον Αγαπημένο . Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε δευτερόλεπτο .

Φιλάνθρωπε Κύριε , πώς δεν ελησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο Σου , αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα Σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο .

Εγώ πάντα Σε πρόσβαλλα και Σε λυπούσα . Συ όμως , Κύριε , για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη Σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά Σου .

Το ιλαρό και πράο βλέμμα Σου έθελξε την ψυχή μου .

Τι να σου ανταποδώσω , Κύριε , ή ποιόν αίνο να Σου προσφέρω ;

Σύ δίνεις την χάρη Σου , για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη - και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από την θε’ι’κή αγάπη .

Η θύμησή Σου θερμαίνει την ψυχή μου , που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από Σένα . Γι ‘ αυτό με δάκρυα Σε ζητώ , και πάλι Σε χάνω , και πάλι ποθεί ο νους μου την γλυκύτητά Σου , αλλά Συ δεν εμφανίζεις το Πρόσωπό Σου , που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου.

Κύριε , δώσε μου να αγαπώ μόνον Εσένα .

Σύ με έκτισες , Σύ με φώτισες με το άγιο βάπτισμα , Σύ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο Σώμα και Αίμα Σου . Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά Σου .

Κύριε , δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την άγια ταπείνωσή Σου .

Η ψυχή μου πλήττει στη γη και ποθεί τα ουράνια .

Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει Αυτός , η Πανάχραντη Μητέρα Του , η Οποία Τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία , και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου .

Εκεί μας καλεί ο Κύριος , παρ ‘ όλες τις αμαρτίες μας .

Εκεί θα δούμε τους αγίους Αποστόλους , που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου . Εκεί θα δούμε τους αγίους προφήτες και ιεράρχες , τους διδασκάλους της Εκκλησίας . Εκεί θα δούμε τους οσίους , που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με τη νηστεία τη ψυχή τους . Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστόν σαλοί , που νίκησαν τον κόσμο .

Εκεί θα δοξάζονται όλοι , όσοι νίκησαν τον εαυτό τους , όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου , γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού - κι η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής .

Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου . Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο , γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις , με πολλά δάκρυα , με συντριβή πνεύματος . Μονάχα τα παιδιά , που φύλαξαν τη χάρη του αγίου βαπτίσματος , περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν Πνεύματι Αγίω τον Κύριο.

Νοσταλγεί η ψυχή μου τον Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα , γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού .

Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά . Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου . Και σκεφτόμουν πώς , αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά , τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία , εκεί που δοξάζουν εν Πνεύματι Αγίω τον Κύριο για τα πάθη Του .

Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη . Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο , αγαπά τους όμορφους κήπους , τη θάλασσα και τα ποτάμια , τα δάση και τα λειβάδια . Αγαπά , ακόμη , και τη μουσική η ψυχή , κι όλα αυτά τα επίγεια την ευφραίνουν . Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό , τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια .

... Κύριε πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο ! ...

... Ω Κύριε , κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος , για να κατανοήσομε τη δόξα Σου και να ζήσομε στη γη με ειρήνη και αγάπη . Ας μην υπάρχουν πόλεμοι , κακία κι εχθροί κι ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη - έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σ ‘ όλη τη γη . ...

... Γνωρίζω , Κύριε , πως αγαπάς τον λαό Σου , αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη Σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σ ‘ όλα τα μέρη . ...

... Πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού για μας ! ...

... Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την Πανάχραντη Μητέρα Του , αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο . ...

... Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως . Σκέφτονται έτσι , γιατί δεν εδιδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού . Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά , αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο .

Λέγεις ότι είναι κακούργος κι ας καεί στη φωτιά του Άδη . Σ ‘ ερωτώ όμως : αν ο Θεός δώσει σ ‘ εσένα μια καλή θέση στον παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνον για τον οποίο τα ευχόσουν αυτά , άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι ‘ αυτόν , όποιος κι αν ήταν , έστω και εχθρός της Εκκλησίας ; ...

... Κύριε , όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών Σου . Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια , για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη Σου . ...

... Κύριε , σκόρπισε τη χάρη Σου στη γη . Δώσε σ ‘ όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη Σου , να μάθουν πως Συ μας αγαπάς σαν μητέρα κι ακόμη περισσότερο . Γιατί μπορεί κι η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της , αλλά Συ ποτέ , γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα Σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει . ...

... Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού :

«Μάθετε απ ‘ εμού , ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία» , τότε όλος ο κόσμος , όλη η οικουμένη , θα εγκατέλειπαν όλες τις επιστήμες και θα μάθαιναν μόνον αυτή την ουράνια επιστήμη . ...

... Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση , την αγάπη και την ακακία , τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του Εαυτού Του . Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν Πνεύματι Αγίω τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη Του , δεν μπορεί πια να Τον λησμονήσει , αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του , έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη Του για όλο το ανθρώπινο γένος . ...

«Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας , αλλά θ ‘ αρθεί η ώρα , οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε» .

«Μην αργείτε , ελάτε κοντά μου . Σας περιμένω με πόθο σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια « . ...

... Γι ‘ αυτό , αδελφοί , με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετέ την ειρήνη του Θεού , που σας δόθηκε δωρεάν . Κι αν κάποιος μας κακοποιεί , ας τον αγαπούμε , έστω και με κόπο , και ο Κύριος βλέποντας τον κόπο μας θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του . ...

... Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας , αλλά και δίνει στην ψυχή την γνώση Του , αρκεί μόνο να ταπεινωθεί . Κι ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα . Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό , αλλά μονάχα η ταπείνωση . Ο Κύριος δίνεται δωρεάν , μόνο χάρη στο έλεος Του . Πριν δεν το ήξερα , αλλά τώρα βλέπω καθημερινά κάθε ώρα , κάθε λεπτό ολοφάνερα το έλεος του Θεού . Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή . ...

... Σύ εστόλισες τον ουρανό με τα άστρα , τον αιθέρα με τα σύννεφα , τη γη με τις θάλασσες , τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαηδούν τα πουλιά , αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα Εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό , έστω κι αν είναι ωραίος . ...

... Πού κατοικείς , Φως μου ; Βλέπεις πώς Σε αναζητώ με δάκρυα . Αν δεν εμφάνιζες Συ τον Εαυτό Σου σε μένα , δεν θα μπορούσα να Σε ζητώ τώρα όπως Σε ζητώ . Αλλά Συ ο ίδιος με αναζήτησες , εμέ τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη Σου .Μ ‘ άφησες να δω πως η αγάπη Σου για μας Σε οδήγησε στο Σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας . Συ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη Σου Σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη , ακόμη και στον Άδη , για να δούμε την δόξα Σου . ...

... Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής , ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής , στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ . ...

 

Η ΕΙΡΗΝΗ

Όλοι επιθυμούν την ειρήνη , μα δεν ξέρουν πώς να την αποκτήσουν . Ο Μέγας Παίσιος κυριεύθηκε από θυμό και παρακάλεσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από αυτό το πάθος . Ο Κύριος εμφανίστηκε σ ‘ αυτόν και του είπε : «Παίσιε , αν θέλεις να μην οργίζεσαι , μην επιθυμείς τίποτε , μη κρίνεις και μη μισήσεις κανένα και θα έχεις την ειρήνη». Έτσι κάθε άνθρωπος που κάνει το θέλημα του να υποχωρεί έναντι του Θεού και των ανθρώπων , θα είναι πάντα ειρηνικός στην ψυχή . Όποιος όμως αγαπά να κάνει το θέλημά του , αυτός δεν θάχει ειρήνη .

Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια ‘ γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται : «Κύριε , Συ βλέπεις την ασθένειά μου . Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι ‘ βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά Σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγγύτητα του Θεού και μένει κοντά στον Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη .

Αν υποστείς καμιάν αποτυχία , σκέψου : «Ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά Του , όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων». Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη . Αλλ ‘ αν αρχίζει κανείς να παραπονείται : αυτό δεν είναι καλό , εκείνο δεν είναι όπως πρέπει , τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη , έστω κι αν νηστεύει και προσεύχεται πολύ . ...

... Ο Κύριος μας αγαπά κι έτσι μπορούμε να μη φοβόμαστε τίποτε , εκτός από την αμαρτία ‘ γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς την χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή , όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό . ...

... Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε τον λαό και δεν έπαυε να προσεύχεται γι ‘ αυτόν :

«Κύριε , δώσε την ειρήνη Σου στον λαό Σου».

«Κύριε , δώσε στους δούλους Σου το Πνεύμα Σου το Άγιο , για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη Σου και να τους οδηγεί σ ‘ όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό». ...

... Έτσι , προσευχόμενος συνεχώς για τον λαό , διαφύλασσε την ειρήνη της ψυχής , ενώ εμείς την στερούμαστε , γιατί δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη για τον λαό . Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν την σωτηρία του λαού και , όταν βρίσκονταν ανάμεσα σ ‘ ανθρώπους , προσεύχονταν διακαώς γι ‘ αυτούς . Το Άγιο Πνεύμα τους έδινε τη δύναμη ω ‘ αγαπούν τον λαό . Κι εμείς , αν δεν αγαπούμε τον αδελφό , δεν θα έχομε ειρήνη . ...

... Ο Όσιος Παίσιος ο Μέγας προσευχόταν για ένα μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό . Ενώ λοιπόν προσευχόταν , του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε : «Παίσιε , για ποιόν παρακαλείς ; Δεν ξέρεις πώς μ ‘ έχει αρνηθεί ;» Ο Παίσιος όμως εσυνέχιζε να λυπάται τον μαθητή του και τότε του είπε ο Κύριος : «Παίσιε , έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη».

Έτσι αποκτάται η ειρήνη και εκτός απ ‘ αυτόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος . ...

... Ψυχή αμαρτωλή , αιχμάλωτη στα πάθη , δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κύριο , έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης , έστω κι αν βασιλεύει σ ‘ όλο τον κόσμο . Αν σ ‘ ένα τέτοιο βασιλιά , την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένος στο θρόνο του δοξασμένος , αν του πούμε ξαφνικά : «Βασιλιά , πεθαίνεις σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν , θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του .

Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί , αλλά πλούσιοι σε αγάπη για τον Θεό , που αν τους έλεγαν : «Τώρα πεθαίνεις» , θα απαντούσαν ειρηνικά : «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου . Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος , γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί , όπου πρώτος μπήκε ο ληστής». ...

... Δόξα Σοι , Κύριε , γιατί τώρα έρχομαι σε Σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το Πρόσωπό Σου . Το ιλαρό , πράο βλέμμα Σου αιχμαλώτισε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για Σένα». ...

... Αν όμως συνηθίσομε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε , θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας .

Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή , αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού . Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη Γραφή στην ψυχή . Κι η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση γι ‘ αυτό και δεν θέλει πια ν ‘ αγαπά τα επίγεια , γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει τον νου . Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία , αγριεύει και παύει να προσεύχεται . Κι ο εχθρός , βλέποντας πώς η ψυχή απομακρύνθηκε από τον Θεό , την σαλεύει και εύκολα συγχύζει τον νου με διάφορους άτακτους λογισμούς κι έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο .

Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος , σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους . Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό , σκορπά και στους άλλους το κακό . ...

... Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα , εξαιτίας της υπερηφάνειας του . Ο υφιστάμενος , όποιος κι αν είναι , πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προ’ι’στάμενό του και τότε ο Κύριος , βλέποντας την υπομονή του , θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή . Είναι μέγα έργον ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς γι ‘ αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν . Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο . Κι έτσι θα υπομείνει τότε , χάριν του Κυρίου , με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του .

Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή ν ‘ αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο . Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος . Γι ‘ αυτό , μόλις σε προσβάλει κανείς , προσευχήσου γι ‘ αυτόν στον Θεό κι έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου . ...

... Αν κάποιος ως προ’ι’στάμενος αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα , πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδιά , την οποία αγαπά ο Κύριος , και τότε θα κρίνει σωστά . Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου , τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θ ‘ αρέσει στον Κύριο .

Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονή ο δικαστής κάθε ψυχή , κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σ ‘ όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και τον νου . ...

... Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού , δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο . Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη . Ο Κύριος μας εδημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη .

Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση , θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλλίαση πάνω στη γη . Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων υποφέρει όλη η οικουμένη ....

 

ΧΑΡΗ

... Καλότυχοι εμείς , οι ορθόδοξοι χριστιανοί , γιατί μας αγαπά πολύ ο Κύριος και μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος . Και με το Άγιο Πνεύμα βλέπομε την δόξα του Κυρίου . Για να φυλάμε όμως τη χάρη , οφείλομε ν ‘ αγαπούμε τους εχθρούς και σ ‘ όλες τις στενοχώριες μας να ευχαριστούμε τον Θεό . ...

... Για να έχει την χάρη , πρέπει να είναι εγκρατής σε όλα ο άνθρωπος: στις κινήσεις , στην ομιλία , στην όραση , στους λογισμούς , στην τροφή . Για κάθε είδους εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του λόγου του Θεού , όπως λέγει η Γραφή : «ουκ επ ‘ άρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος , αλλ ‘ επί ρήματι εκπορευομένο δια στόματος Θεού» .

Η Οσία Μαρία η Αιγύπτια επήρε με τα δάκτυλά της λίγους κόκκους σιτάρι από τον Άγιο Ζωσιμά και είπε : «Αρκετό με τη χάρη του Θεού» . Πρέπει να μάθομε να τρώμε όσο γίνεται λιγότερο - αλλά με διάκριση κι αυτό , ανάλογα με την εργασία μας . ...

... Ω , πώς είναι ασθενική η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις , για ν ‘ ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά Του με ταπείνωση , να κλαίω μέρα και νύχτα ! Ψυχή που γνώρισε τον Θεό , τον Δημιουργό και Ουράνιο Πατέρα της , δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη . Και συλλογίζεται η ψυχή : «Όταν θα εμφανισθώ στον Κύριο , θα ικετεύσω το έλεός Του για όλο το γένος των χριστιανών» . Και ταυτοχρόνως σκέφτεται : «Όταν δω το αγαθό Του Πρόσωπο , τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου ν ‘ αρθρώσω λέξη . Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει» . Αλλά και πάλι σκέφτεται : «Θα προσεύχομαι για όλο το ανθρώπινο γένος , για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και ν ‘ αναπαυθούν κοντά Του , γιατί η αγάπη του Θεού «πάντας θέλει σωθήναι» . ...

... Όποιος τηρεί όλες τις εντολές , η καρδιά του θα αισθάνεται πάντα τη χάρη , έστω και λίγο . Η χάρη όμως αφαιρείται εξαιτίας της ματαιοδοξίας, ακόμη κι εξαιτίας ενός μόνον υπερήφανου λογισμού . Μπορεί να νηστεύει κανείς πολύ , να προσεύχεται πολύ , να κάνει πολλά καλά ‘ αν όμως υπερηφανεύεται γι ‘ αυτά , θα γίνει όμοιος με κύμβαλο που αλαλάζει , αλλά μέσα είναι αδειανό . Η κενοδοξία ερημώνει από τη χάρη την ψυχή και χρειάζεται πολλή πείρα και μεγάλος αγώνας για να νικήσεις αυτό το πάθος . ...

... Πώς να λησμονήσομε τον Κύριο , εφόσον Αυτός είναι μέσα μας ; Και οι Απόστολοι εκήρυτταν στους λαούς : «Μορφωθήτω ο Χριστός εν υμίν» . ...

... Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ ήταν είκοσι επτά ετών όταν είδε τον Κύριο και Τον αγάπησε τόσο η ψυχή του , ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος άλλαξε ολόκληρος . Μετά όμως , καταλαβαίνοντας ότι δεν είχε πια εκείνη τη χάρη , βγήκε στην έρημο και καθόταν επί τρία έτη σε μια πέτρα προσευχόμενος : «Ο Θεός ίλεως γενού μοι τω αμαρτωλό» . ...

... Οι άνθρωποι εκτιμούν υπερβολικά τις γήινες επιστήμες ή τη γνωριμία με κάποιον επίγειο βασιλιά και χαίρονται όταν κάνουν παρέα μαζί του - αλλά αληθινά μεγάλο είναι μόνο το να γνωρίζομε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και το θέλημά Του . ...

...Πόσο μεγάλο έλεος ! Ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε κοντά σ ‘ Αυτόν και στον Πατέρα και η ψυχή μας αισθάνεται πώς ο Κύριος είναι κοντά μας .

Αλλά τι έχομε κάνει , Κύριε , για Σένα ή σε τι Σε ευχαριστήσαμε , ώστε να θέλεις , να είσαι μέσα μας και εμείς κοντά Σου ; Εμείς Σε σταυρώσαμε με τις αμαρτίες μας και Σύ θέλεις να είμαστε μαζί Σου ; Ω, πόσο μεγάλο έλεος έδειξες σ ‘ εμένα ! Σ ‘ εμένα , που μου αξίζει ο Άδης και τα βάσανά του , Εσύ δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 104 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5437188

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search