Απρίλιος

Ἅγιος Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος (20 Απριλίου)

15 Ἅγιος Ζακχαῖος ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἦταν ἀρχιτελώνης, δηλαδή ἀρχιεισπράκτορας τῶν ρωμαϊκῶν φόρων, στήν Ἱεριχώ. Μικρός στό ἀνάστημα καθώς ἦταν, γιά νά μπορέσει νά δεῖ τόν Χριστό ὅταν Ἐκεῖνος διερχόταν ἀπό τήν Ἱεριχώ, ἀνέβηκε σέ μία συκομορέα. Ὁ Κύριος τόν εἶδε καί τόν κάλεσε νά κατέλθει, διότι εἶχε πρόθεση νά καταλύσει τόν οἶκο του. Παρά τούς ψυθιρισμούς τοῦ πλήθους ὁ Ἰησοῦς δέχθηκε τή φιλοξενία τοῦ Ζακχαίου, πού τήν ἴδια στιγμή δήλωσε ὅτι θά χάριζε στούς πτωχούς τό ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων του καί σέ ὅποιον εἶχε ἀδικηθεῖ ἀπό αὐτόν θά ἀπέδιδε τό τετραπλάσιο, ὑπερβάλλοντας ἔτσι σέ γενναιοδωρία ὅ,τι ἐπέτασσε ὁ Μωσαϊκός Νόμος. Ἡ σχετική περικοπή τοῦ Ζακχαίου ἀναφέρεται ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ.
Σύμφωνα μέ τίς Κλημέντειες Ὁμιλίες, ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ἀκολούθησε τόν Ἀπόστολο Πέτρο, ἀπό τόν ὁποῖο χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος στήν Καισάρεια. Κάποιοι, ἀναφερόμενοι ἀπό τόν Ἅγιο Κλήμη τόν Ἀλεξανδρέα, ταύτισαν τόν Ζακχαῖο μέ τόν τελώνη Ἀπόστολο Ματθαῖο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 180 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5112025

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search