Αύγουστος

Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος (16 Αυγούστου)

3εννήθηκε στόν Ἅγιο Λαυρέντιο τοῦ Πηλίου τό 1667. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Κώστας Σταματίου καί ἡ μητέρα του Μέλω.
Σέ ἡλικία 15 χρονῶν ἔμεινε ὀρφανός καί τό 1682 πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἐργαζόταν σ’ ἕνα καπηλιό.
Ὁ Ἀπόστολος, ἐπειδή ἦταν καί τουρκομαθῆς, ἀνέλαβε τήν ὑποστήριξη τῶν ἀγρίως φορολογουμένων συμπατριωτῶν του, καί ἐπέδωσε αὐτοπροσώπως ἀναφορά τους στόν ἀρχιευνοῦχο. Κατά τήν ἐπίδοση, ἀνέπτυξε καί προφορικά μέ μεγάλη παρρησία τά δίκαια παράπονα τῶν συμπατριωτῶν του. Αὐτή ἡ παρρησία ἔγινε ἀφορμή γιά νά φυλακιστεί καί, μέ ψεύτικες κατηγορίες, νά καταδικαστεί σέ θάνατο.
Ἔτσι, δέχτηκε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου, ἀποκεφαλισθεῖς στίς 16 Αὐγούστου 1686 στήν Κωνσταντινούπολη, σέ ἡλικία 19 ετῶν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θεῖον βλάστημα τῆς Θεσσαλίας, νέον καύχημα, τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεδείχθης Νεομάρτυς Ἀπόστολε· ὑπέρ Χριστοῦ γάρ ἀθλήσας στερρότατα, τῆς εὐσεβείας τήν δόξαν ἐτράνωσας. Ἄλλα πρέσβευε, Κυρίῳ τῷ σέ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἀνδρικῷ φρονήματι, ἐν νεαρᾷ ἡλικίᾳ, διαπρέπον ἔνδοξε, ὡς στρατιώτης τοῦ Λόγου, ᾔσχυνας, τῶν ἐναντίων τάς ἐπινοίας, ἤθλησας, μέχρι θανάτου γενναιοφρόνως· διά τοῦτό σε τιμῶμεν, Μεγαλομάρτυς Χριστοῦ Ἀπόστολε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἐκκλησίας νέος ἀστήρ, καί τῆς Λαυρεντίου, κωμοπόλεως ἀρωγός· χαίροις ὁ τῷ αἷμα, ὑπέρ Χριστοῦ ἐκχέας, Ἀπόστολε παμμάκαρ, πιστῶν βοήθεια.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 154 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5446580

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search