Ιούλιος

Ὁσία Ὀλυμπιάδα ἡ Διακόνισσα (25 Ιουλίου)

7 Ὀλυμπιάδα ὑπῆρξε στά χρόνια τῶν Πατριαρχῶν Νεκταρίου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (395 μ.Χ.). Ὁ πατέρας της Ἀκοῦνδος εἶχε τό ἀξίωμα τοῦ κόμητος. Κατ’ ἄλλους ὅμως ὀνομαζόταν Σέλευκος.
Ἡ Ὀλυμπιάδα εἶχε μεγάλη σωματική ὡραιότητα, εὐφυΐα, παιδεία καί πολλά πλούτη. Παντρεύτηκε τόν ἔπαρχο Κωνσταντινούπολης Νευρίδιο, ἀλλά αὐτός μετά ἀπό λίγο χρόνο πέθανε καί ἔτσι ἡ Ὀλυμπιάδα ἔμεινε χήρα σέ πολύ μικρή ἡλικία. Ὁ αὐτοκράτωρ Θεοδόσιος προσπάθησε νά τήν πείσει νά πάρει δεύτερο ἄνδρα, κάποιο ἀξιωματοῦχο Ἐλπίδιο. Αὐτή ὅμως, τιμώντας τήν μνήμη τοῦ ἄντρα της καί φλεγόμενη ἀπό τόν πόθο νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία μέ τά πλούτη της, ἀπέρριψε τόν δεύτερο γάμο.
Ἀφοσιώθηκε λοιπόν στόν μέγα ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο καί γεμάτη ἐνθουσιασμό ἔδωσε στήν ἀρχιεπισκοπή του χιλιάδες χρυσά νομίσματα καί κτήματα. Μέσα στήν Ἐκκλησία εἶχε τόν τίτλο τῆς Διακόνισσας. Ἵδρυσε μάλιστα καί μοναστήρι, κοντά στό ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.
Ἀργότερα, ὅταν ὁ Χρυσόστομος ἐξορίστηκε, ἡ Ὀλυμπιάδα ἔπεσε σέ βαθύ πένθος. Γιά νά τήν παρηγορήσει ὁ μέγας ἱεράρχης, τῆς ἔστειλε ἀρκετές ἐπιστολές (σώζονται 17).
Πέθανε ἐξορισμένη στή Νικομήδεια, μόλις 50 ἐτῶν, λίγο μετά ἀπό τό θάνατο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τόν πλοῦτον σκορπίσασα, τόν σόν τελίῳ νοΐ, Χριστῷ ἠκολούθησας δι’ ἐναρέτου ζωῆς, Ὁσία πανεύφημε· σύ γάρ ἐφεπομένη, τῷ σοφῷ Χρυσοστόμῳ, χρύσεον ὤφθης σκεῦος, τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας· διό σε Ὀλυμπιάς, ὁ Κύριος ἐδόξασε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Εὐσεβείᾳ λάμψασα καί ἐγκρατείᾳ, τόν Θεόν ἐδόξασας, ἔργοις καί τρόποις ἱεροῖς, Ὀλυμπιάς ἀεισέβαστε· διό τῆς δόξης τῆς ἄνω ἠξίωσαι.

Μεγαλυνάρια.
Χαίροις ἡ Ὁσία Ὀλυμπιάς, ἐναρέτων ἔργων, ὑποτύπωσις ἀληθής· χαίροις ἡ τῶν ἄθλων, καί τῆς ἁγίας δόξης, τῷ θείῳ Χρυσοστόμῳ συγκοινωνήσασα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 76 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5681885

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search