Ιούνιος

Ἅγιος Νεανίσκος ὁ Μάρτυρας ὁ Σοφώτατος (10 Ιουνίου)

15 Ἅγιος Μάρτυς Νεανίσκος καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια καί εἶναι ἄγνωστο πότε ἄθλησε.
Νέος ὡραιότατος καί σοφώτατος, ἐμφορούμενος ἀπό γνήσια Χριστιανική πίστη, συναναστρεφόταν τούς δούλους του ὡς ἴσος, συμπροσευχόταν μέ αὐτούς καί τούς ἐδίδασκε τό θεῖο λόγο. Μεταξύ αὐτῶν ὑπῆρχε καί μία δούλη εἰδωλολάτρισσα, ὡραιότατη, ἡ ὁποία, μή δυναμένη νά ἑλκύσει πρός ἑαυτήν τόν Νεανίσκο, πρός ἱκανοποίηση τῶν ἀκολάστων πόθων της, τόν κατήγγειλε στόν ἡγεμόνα Μάξιμο ὡς Χριστιανό. Κατόπιν τούτου ὁ Νεανίσκος συνελήφθη καί ἀφοῦ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ὁμολόγησε τήν Χριστιανική του πίστη. Εὐθύς ὁ Μάξιμος διέταξε τό σκληρό αὐτοῦ βασανισμό, ὁ ὁποῖος διήρκησε ἐπί ἑπτά συνεχεῖς ἡμέρες, καί τήν δι’ ἀποκεφαλισμοῦ θανάτωσή του. Ὁδηγούμενος στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, ὁ Νεανίσκος εἶδε μεταξύ τοῦ πλήθους καί τή δούλη ἡ ὁποία τόν ἐπρόδωσε. Τότε, ἀφοῦ ἐκάλεσε αὐτή κοντά του, ἔβγαλε ἀπό τό δάκτυλό του βαρύτιμο δακτυλίδι καί τό ἐπέδωσε σέ αὐτή ὡς δεῖγμα τῆς εὐγνωμοσύνης του, διότι διά τῆς καταγγελίας της θά μετέβαινε πλησίον Ἐκείνου, τόν Ὁποῖο τόσο ἐποθοῦσε. Ἤρεμος καί περιχαρής ὁ Ἅγιος, ἀφοῦ προσευχήθηκε, ἔτεινε τόν αὐχένα του πρός τόν δήμιο καί ἔτσι ἔλαβε τόν ἀμάραντο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 40 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4619132

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search