Ιούνιος

Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Προύσης (10 Ιουνίου)

5ἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Τιμόθεος, Ἐπίσκοπος Προύσης. Ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (360 – 362 μ.Χ.), τό 361 μ.Χ. Ὡς Ἐπίσκοπος Προύσης διακρινόταν γιά τήν ζῶσα εὐσέβεια καί τόν ἀκοίμητο ζῆλο του πρός στήριξη τοῦ ποιμνίου του καί τήν περιφρούρηση αὐτοῦ ἀπό τίς διάφορες αἱρέσεις. Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ φήμη του εἶχε διαδοθεῖ πολύ πέραν τῶν ὁρίων τῆς Ἐπισκοπῆς του. Ὅταν ὁ Ἰουλιανός ἐξαπέλυσε τό διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν, ὁ Τιμόθεος εὑρέθηκε μεταξύ τῶν πρώτων ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀντέστησαν στίς ἀποφάσεις τοῦ ἀσεβοῦς αὐτοκράτορος, καταπολεμώντας τά ἀνόσια αὐτοῦ διατάγματα μέ παρρησία καί τόλμη. Ἕνεκα τῆς σθεναρῆς αὐτῆς ἀντιστάσεώς του, ὁ Ἰουλιανός ἀπέστειλε ἐκπρόσωπό του, γιά νά πείσει τόν Τιμόθεο νά ὑπακούσει στίς αὐτοκρατορικές διαταγές καί νά συμμορφωθεῖ πρός αὐτές, ἀπαρνούμενος τόν Χριστό. Ὁ Τιμόθεος ὅμως ἐδήλωσε πρός τόν ἀπεσταλμένο τοῦ αὐτοκράτορος ὅτι δέν δέχεται διαταγές ἀντιβαίνουσες πρός τίς Χριστιανικές ἀρχές, ἔλεγξε δέ τόν Ἰουλιανό γιά τήν ἀποστασία του. Γιά τή στάση του αὐτή καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί ἀποκεφαλίσθηκε.
Ναός τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου ὑπῆρχε ἐντός τοῦ νοσοκομείου τοῦ «ἐν τῷ Δευτέρῳ» τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 113 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5317378

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search