Ιούνιος

Ἅγιος Φιλονίδης ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κουρίου (17 Ιουνίου)

15 Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλονίδης καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ὑπηρετῶν ὡς Ἐπίσκοπος Κουρίου τῆς Κύπρου συνελήφθη ἕνεκα τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου του ὑπό τοῦ ἡγεμόνος Μαξίμου καί μέ ἄλλους τρεῖς Χριστιανούς, τόν Ἀριστοκλῆ, τόν Δημητριανό καί τόν Ἀθανάσιο († 23 Ἰουνίου), ἐρρίφθηκε στή φυλακή. Ἀλλά καί ἐκεῖ, παρά τίς κακοποιήσεις καί τίς ἀπειλές, ὁ Ἐπίσκοπος Φιλονίδης δέν ἔπαψε νά διδάσκει τόν Χριστό, ἐπιτυχῶν μάλιστα νά ἑλκύσει πρός Αὐτόν εἰδωλολάτρες ἐγκληματίες συγκρατούμενούς του. Ὁ Μάξιμος, ὀργισμένος γιά τή δράση αὐτή τοῦ Ἱεράρχου, ἀφοῦ μέ σκληρά βασανιστήρια ἐτελείωσε τούς τρεῖς συγκρατουμένους του Χριστιανούς, διέταξε νά εἰσβάλουν στή φυλακή μεθυσμένοι στρατιῶτες καί, ἀφοῦ ἀπομονώσουν τόν Ἅγιο Φιλονίδη σέ σκοτεινό κελί, νά προσβάλουν τήν τιμή τοῦ σώματος αὐτοῦ. Πληροφορηθείς τοῦτο ὁ Ἅγιος ἀπό κάποιον κρυπτοχριστιανό στρατιώτη, ἐκάλεσε κοντά του μερικούς ἀπό τούς κρατούμενους ἀδελφούς του καί τούς ἐφανέρωσε τίς διαθέσεις τοῦ ἄρχοντος καί τήν ἀπόφασή του γιά αὐτοθυσία. Ἤθελε νά μή σκανδαλισθεῖ κανένας ἀπό τόν τρόπο πού θά πέθαινε. Ἀφοῦ ἔδεσε τήν κεφαλή αὐτοῦ, γιά νά μή φαίνεται ἡ μακρά κόμη του καί ἐκάλυψε τό πρόσωπό του μέ τόν ἐπενδυτή του, ξεφεύγοντας ἀπό τήν προσοχή τῶν φρουρῶν, ἀνῆλθε σέ ὑψηλό μέρος, ἔκανε τόν σταυρό του καί ἐγκρεμίσθηκε, γιά νά ἀποφύγει τό μολυσμό τοῦ σώματος. Προτοῦ τό μαρτυρικό σῶμα ἀγγίξει τή γῆ, ἡ ἁγία ψυχή τοῦ Ἱερομάρτυρος ἐλεύθερη ἐπέταξε στόν οὐρανό. Οἱ εἰδωλολάτρες ἔβαλαν τό τίμιο λείψανό του σέ ἕνα σάκο καί τό ἔριξαν στή θάλασσα. Μά αὐτή δέν τό ἐκράτησε. Τό ἀπέθεσε στήν ἀμμουδιά, ὅπου ἀνευρέθηκε ἀπό πιστούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι τό παρέλαβαν καί τό ἐνταφίασαν μέ τιμή καί εὐλάβεια.
Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Φιλονίδου ἑορτάζεται, ἐπίσης, στίς 30 Αὐγούστου, ὡς ἀναφέρεται στό Σιναϊτικό Κώδικα 631.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 85 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5688666

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search