Οκτώβριος

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας (21 Οκτωβρίου)

7ταν υἱός ἱερέα καί γεννήθηκε στό χωριό Γεράκι τῆς Μονεμβασιᾶς.
Τό 1770 ὅταν οἱ Ἀλβανοί ἦλθαν στήν Πελοπόννησο, ἔσφαξαν τόν πατέρα του, καί αὐτόν μαζί μέ τήν μητέρα του, τούς ἀπήγαγαν στή Λάρισα. Ἦταν τότε ὁ Ἰωάννης 15 χρονῶν. Ἐκεῖ πουλήθηκε μαζί μέ τή μητέρα του σέ κάποιο Τοῦρκο. Ἐπειδή ὅμως ὁ Τοῦρκος αὐτός δέν εἶχε παιδιά, θέλησε νά υἱοθετήσει τόν Ἰωάννη ἀφοῦ τόν ἐξισλαμίσει. Οἱ τεράστιες καί ποικίλες προσπάθειες τοῦ Τούρκου γιά νά ἐξισλαμίσει τόν Ἰωάννη, δέν ἔφεραν κανένα καρπό. Ὁ νέος μέ ὑψηλό φρόνημα, διαρκῶς ἔλεγε: «ἐγώ Τοῦρκος δέν γίνομαι, ἐγώ εἶμαι χριστιανός καί χριστιανός θέλω νά πεθάνω».
Τότε ὁ Τοῦρκος, μέσα στό σπίτι του, ἄρχισε νά βασανίζει σκληρά τόν Ἰωάννη. Τήν περίοδο τοῦ δεκαπενταύγουστου τόν πίεζε νά καταλύσει, καί μάλιστα εἶχε βάλει καί τή μητέρα του νά τόν παρακαλέσει νά φάει ἀπό τά δελεαστικά φαγητά. Ἀλλά ὁ Ἰωάννης ἀπάντησε: «ἐγώ εἶμαι γιός παπά καί πρέπει νά φυλάττω καλύτερα ἀπό τούς γιούς τῶν λαϊκῶν τούς νόμους καί τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας».
Ἐξαγριωμένος ὁ σκληρός Τοῦρκος ἀπό τήν στάση τοῦ Ἰωάννη, τόν μαχαίρωσε στήν καρδιά, μέ ἀποτέλεσμα νά πεθάνει στίς 21 Ὀκτωβρίου 1773.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θεῖον γόνον σε, Μονεμβασία, ἀνεβλάστησε, καρποφοροῦντα, Ἰωάννη τάς τῆς πίστεως χάριτας· τῶν γάρ πατρῴων θεσμῶν ἀντεχόμενος, τούς ἐκ τῆς Ἄγαρ ἀθλήσας κατῄσχυνας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Εὐσεβείας δόγμασι, θεοπρεπῶς τεθραμμένος, ἐν ἀθλήσει ἔλαμψας, ὡς εὐπρεπής νεανίας· πόνων γάρ, κατατολμήσας, ἰσχύϊ θείᾳ, ἔλυσας, τάς ἐπινοίας τῶν παρανόμων, καί τῷ Λόγῳ Ἰωάννη καθάπερ θῦμα, προσήχθης ἄμωμον.

Μεγαλυνάριον.
Ὤφθης Μακκαβαίων ἐκμιμητής, Ἰωάννη μάκαρ, μαρτυρήσας ὑπέρ Χριστοῦ· ὅθεν συναυλίζῃ, σύν τούτοις, ἐν ὑψίστοις, ἡμῖν διαπορθμεύων, χάριν σωτήριον.   


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 41 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4934284

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search