Αύγουστος

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Βαρθολομαίου Ἀποστόλου (25 Αυγούστου)

15 Ἅγιος Ἀπόστολος Βαρθολομαῖος μαρτύρησε μέ σταυρικό θάνατο στήν Ἀρμενία. Τό ἅγιο λείψανο του οἱ χριστιανοί τό ἔβαλαν μέσα σέ μιά πέτρινη θήκη καί τό ἔκρυψαν στήν Οὐρβανούπολη. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ θήκη γιάτρευε πολλές ἀσθένειες, συνέρεαν σέ αὐτήν πλήθη λαοῦ. Γι’ αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες, ὅταν βρῆκαν τήν κατάλληλη εὐκαιρία, πέταξαν τήν θήκη στή θάλασσα, μαζί μέ ἄλλες τέσσερις θῆκες μαρτύρων.
Τότε ἔγινε κάτι τό θαυμαστό. Ἡ θήκη μέ τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, συνοδεία τῶν ἄλλων τεσσάρων θηκῶν, ἀφοῦ πέρασαν τήν Μαύρη Θάλασσα, τά στενά τοῦ Ἑλλησπόντου, τό Αἰγαῖο πέλαγος καί τό Ἀδριατικό, ἔφθασαν ἀριστερά τῆς Σικελίας, στό νησί Λιπαρᾶ.
Ἔπειτα, οἱ θῆκες πού συνόδευαν τήν θήκη τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου πῆγε ἡ κάθε μία σέ διαφορετικούς τόπους τῆς Ἰταλίας. Τότε λοιπόν, ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύφθηκε στόν ἐπίσκοπό τῆς Λιπαρώς, Ἀγάθωνα, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ κατέβηκε στήν παραλία καί εἶδε τήν θήκη, ἔμεινε ἐκστατικός. Μέ σεβασμό τότε, συνόδευσαν τήν θήκη μέ τό ἅγιο λείψανο ἐκεῖ ὅπου θαυματουργικά ὑπέδειξε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ καί ὅπου κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός.
Δίκαια, ἔτσι, μπορεῖ νά πεῖ κανείς: «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Θαυμαστός εἶναι ὁ Θεός στίς προστασίες πού παρέχει στούς Ἁγίους Του, πού εἶναι ἀφοσιωμένοι σ’ Αὐτόν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ἐξ Ἑῴας ὡς ὄρθρος ὤφθη πολύφωτος, ποντοπορήσασα ξένως Βαρθολομαῖε σοφέ, πρός τήν Δύσιν ἡ σορός ἡ τῶν λειψάνων σου· τοῦ γάρ Ἡλίου τῆς ζωῆς, δᾳδουχεῖ τάς δωρεάς, καί σκότος παντοίων νόσων, ὁλοσχερῶς διαλύει, τῶν προσιόντων ταύτῃ πάντοτε.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Ἡ κάθοδος τῶν σῶν, παναγίων λειψάνων, ὑπόθεσις ἡμῖν, ἑορτῆς φαιδροτάτης, πανεύφημε γέγονε, τοῦ Κυρίου Ἀπόστολε· ἣν γεραίροντες, εὐσεβοφρόνως τιμῶμεν, σέ τόν ἄδυτον, Βαρθολομαῖε λαμπτῆρα, Χριστόν μεγαλύνοντες.

Μεγαλυνάριον.
Ἦκε πρός τήν Δύσιν ὑπερφυῶς, θαλασσοποροῦσα, τῶν λειψάνων σου ἡ σορός· τίς οὖν ἀνυμνήσει, σοφέ Βαρθολομαῖε, τῶν ξένων σου θαυμάτων, χάριν τήν ἄφθονον.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 208 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5687822

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search